Spring naar de tekst

Abrona Behandeling & Expertise is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen, hun ouders en begeleiders kunnen hier terecht voor diagnostiek, advies en behandeling. Ook als u verder niet aan Abrona bent verbonden, kunt u bij ons terecht.

 

ErgotherapieDeskundigheid
Abrona Behandeling & Expertise heeft een team van professionele medewerkers met uiteenlopende deskundigheden. Iedere medewerker - zoals een arts, tandarts, gedragsdeskundige, fysiotherapeut, psychotherapeut - beschikt naast de inhoudelijke deskundigheid op het eigen vakgebied, over kennis van en ervaring met verstandelijk beperkte mensen. Cliënten, ouders en begeleiders komen hierdoor graag met specifieke vragen en klachten naar ons toe. U kunt bij ons terecht voor voorlichting, onderzoek, diagnostiek, begeleiding en behandeling.

 

Juist voor diegenen die er met de reguliere, eerstelijnshulp niet helemaal uitkomen, biedt de gespecialiseerde, multidisciplinaire aanpak van Abrona Behandeling & Expertise een uitkomst. De afdeling kan worden gezien als een aanvulling op de bekende eerstelijnsvoorzieningen, zoals de huisarts.

Multidisciplinaire werkwijze
Problemen van mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak complex. Klachten worden vaak veroorzaakt door een combinatie van lichamelijke en/of psychische factoren. Daarnaast spelen ook sociale of praktische aspecten een rol. Voor het doorgronden en analyseren van het samenspel van deze aspecten mist de huisarts vaak de kennis, ervaring en tijd. Ook behandelaars in de eerste lijn (dit kan uiteenlopen van de fysiotherapeut tot de maatschappelijk werker) hebben vaak onvoldoende kennis over de invloed van de verstandelijke beperking op hun behandeling van problemen.

 

Wij hanteren daarom een multidisciplinaire aanpak, wat inhoudt dat iedere aanvraag standaard wordt bekeken door minimaal 2 deskundigen. Zowel een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) als een gedragsdeskundige bekijken de aanvraag.

 

Ook voor andere organisaties

De afdeling Abrona Behandeling & Expertise is niet alleen bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en hun begeleiders. Ook andere organisaties en huizen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, kunnen bij ons terecht. Vanuit Abrona Behandeling & Expertise kan iemand een diagnose krijgen en, indien gewenst, ook behandeld worden. Onze medewerkers kunnen ook scholingen verzorgen op een bepaald gebied, zoals communicatie of de behandeling en begeleiding van mensen met gedragsmoeilijkheden. Momenteel werken we bijvoorbeeld samen met Leger des Heils Midden Nederland en Zideris.

 

Locaties
De afdeling Abrona Behandeling & Expertise werkt vanuit 2 verschillende locaties in de provincie Utrecht:


Abrona Gezondheidscentrum
Sterrenberglaan 12

3712 XA Huis ter Heide

 

Polikliniek Abrona 

Haarlerberg 56D
3453 RG De Meern

 

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) houdt tweewekelijks op woensdag spreekuur in TerGooiZiekenhuizen, locatie Blaricum en wekelijks op vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur in het Diakonessenhuis Utrecht.


Klik door voor meer informatie en aanmelden.

Custom Properties zoek

 

Of kies een locatie:
kaart