Spring naar de tekst

wat-vind-jijAbrona heeft medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Er is medezeggenschap georganiseerd op verschillende gebieden.

 

Medezeggenschap voor cliënten

Cliënten richten bij Abrona zoveel mogelijk zelf hun leven in. Alle cliënten kunnen meedenken, meepraten én meebeslissen. Bijvoorbeeld over: Hoe worden taken in huis verdeeld? Hoe gaan we met elkaar om? Er zijn allerlei manieren om mee te praten. Via het ondersteuningsplan, het huiskameroverleg of via de centrale cliëntenraad van Abrona (CCA).

 

Medezeggenschap voor familie

Naast medezeggenschap voor cliënten vindt Abrona het belangrijk dat de familie betrokken is bij de zorg- en dienstverlening. Er is een centrale familieraad (CFA). Deze raad adviseert, net als de CCA, de directie van Abrona over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn. Ouders en naastbetrokkenen kunnen ook mee praten en denken via lokale familieraden.

 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Abrona vertegenwoordigt de belangen en rechten van medewerkers van Abrona. Uitgangspunt is goede belangenbehartiging van álle medewerkers. Vanuit partnership voert de OR namens ruim 1500 medewerkers maandelijks overleg met de raad van bestuur.

 

 

 

Custom Properties zoek

 

Of kies een locatie:
kaart