Ergotherapie

Foto ErgotherapieZoveel mogelijk alledaagse handelingen zelf doen: dat is het doel van ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking. De ergotherapeuten van Abrona helpen door samen te oefenen, advies te geven en de omgeving erbij te betrekken. 

Iemand met een verstandelijke beperking heeft soms moeite met heel gewone handelingen: een jas dichtknopen, douchen, schrijven, tuinieren, fietsen, of de telefoon gebruiken. Ergotherapie zorgt ervoor dat iemand met een beperking deze dingen zoveel mogelijk zelf kan. Zodat iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen, leven en werken.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut helpt op verschillende manieren:

  • Oefeningen doen. Bijvoorbeeld handtherapie. Hierdoor krijgt iemand meer kracht, coördinatie en beweeglijkheid in zijn handen. 
  • Aanleren van vaardigheden zoals fietsen.
  • Advies over hulpmiddelen en voorzieningen in en om het huis. Bijvoorbeeld het plaatsen van beugels in een badkamer, een aangepast werkblad of een goede stoel waardoor het zitten beter is vol te houden.

Behandelplan

Aan het begin van een ergotherapie-traject kijkt de behandelaar samen met de cliënt naar wat al wel goed gaat, wat lastig gaat, en wat iemand aan het einde van een traject wil kunnen. Deze doelen en de weg ernaartoe staan in een behandelplan. Dit plan bespreekt de ergotherapeut met de cliënt, maar ook met ouders, verzorgers en begeleiders. 

Ergotherapie doe je samen

Is het behandelplan af? Dan kan een cliënt aan de slag. Maar hij staat hierin niet alleen. De ergotherapeut komt bij de cliënt thuis of op het werk, om samen oefeningen te doen in de eigen vertrouwde omgeving. Zo ziet de therapeut meteen welke uitdagingen iemand tegenkomt in zijn omgeving. Als het nodig is, kunnen ook ouders, verzorgers en begeleiders meehelpen met de ergotherapie-oefeningen.

Voor wie is ergotherapie?

Iedere volwassene met een verstandelijke beperking is welkom voor ergotherapie. Hiervoor hoeft iemand dus niet op een Abrona-locatie te wonen. 

Onze specialisten