Spring naar de tekst

Binnen de dagbestedingslocaties en dagbestedingscentra biedt Abrona cliënten ondersteuning in een zinvolle dagbesteding. Hier wordt belevingsgericht, ontwikkelingsgericht of arbeidsmatig gewerkt binnen:

Veel keuze

Bij de keuze van dagbesteding staat de vraag van de cliënt centraal. Hierbij is het ondersteuningsplan uitgangspunt. In dit plan staan de individuele mogelijkheden van de cliënt beschreven.

Voor cliënten die ergens anders wonen en alleen overdag naar Abrona komen voor dagbesteding kan vervoer, financiering en lunchbegeleiding worden verzorgd. Wij bieden:

  • Professionele begeleiding waarbij de vraag van de cliënt uitgangspunt is.
  • Begeleiding via diverse methoden waaronder INVRA en Werken met Regie.
  • Deskundige ondersteuning van een orthopedagoog.
  • Een werksituatie waarin de cliënt zich kan ontplooien en zinvolle dagbesteding heeft.
  • De mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen.
  • De mogelijkheid om begeleid aan het werk te gaan via Jobcoaching.
  • Dagbesteding maandag t/m vrijdag (10 dagdelen), 52 weken per jaar.

Vacatures

Abrona biedt volop keuze in werk en dagbesteding. Bekijk alle vacatures op de cliëntenwebsite Abronanet.nl

 

Regels en afspraken
Voor alle cliënten die bij Abrona dagbesteding volgen, is deze folder gemaakt met regels en afspraken.

Custom Properties zoek

 

Of kies een locatie:
kaart