Enquête informatiebehoefte familie/vertegenwoordigers van cliënten

Abrona waardeert betrokkenheid van familie. Informatievoorziening is daarbij essentieel en naast persoonlijk contact kan digitaal contact een aanvulling zijn. Naast de algemene website werkt Abrona aan een nieuwe, digitale manier van informatievoorziening aan zowel cliënten, familie en vrijwilligers. In 2019 wordt vorm gegeven aan deze digitale informatievoorziening waarop informatie opgezocht en/of gedeeld kan worden. Een mogelijkheid is een platform of website die alleen toegankelijk is voor personen die aan Abrona verbonden zijn.

Met een enquête vragen wij u, familie en vertegenwoordigers naar uw informatiebehoefte. Dit kan algemene Abrona informatie of informatie van de woon/werklocatie zijn waaraan uw familielid is verbonden. Wij nodigen u daarom van harte uit om de bijgevoegde enquête in te vullen via deze link: enquêteHet invullen duurt ongeveer 10 minuten en alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u geïnformeerd wilt worden over de resultaten en of u meer informatie wilt over mogelijke medewerking aan het project “digitale informatievoorziening”.

De enquête kan tot 27 december a.s. worden ingevuld. Daarna wordt de enquête gesloten en worden de resultaten verwerkt.

Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Melanie Schenning: melanie.schenning [at] abrona.nl.