Voor de eerste keer

Het eerste Abrona kwaliteitsrapport volgens het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 is klaar. Met daarin de visie van Abrona op zorg en ondersteuning, cliëntervaringen, een weerslag van de teamreflecties en aanvullende kwaliteitsinformatie. Kijk maar even mee. Lees mee. En vooral leef mee!

Het kwaliteitsrapport is er in drie vormen;

Het Abrona kwaliteitsrapport 2017 is landelijk gepubliceerd bij de jaarverslagen zorg