Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Maatregelen binnen Abrona

Op deze pagina vindt u de huidige maatregelen binnen Abrona. Het aanpassen van de maatregelen binnen Abrona doen we steeds met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN. 

Bezoekregeling

  • Het bezoeken van locaties/woonvoorzieningen is mogelijk. Wel vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd komen. Belangrijk is dat de algemeen geldende richtlijnen worden gevolgd. 
  • De basisregels gelden: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten testen bij de GGD en zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes.
  • Per persoon geldt: ontvang maximaal 4 bezoekers per dag.
  • 1,5 meter afstand houden is in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
  • Het dragen van een mondkapje is nodig. 

Dagbesteding

Dagbesteding buiten de woonlocaties van Abrona kan plaatsvinden, wanneer er aan de basisregels gehouden kan worden en er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het is hierbij soms nodig om individuele afwegingen te maken, afhankelijk van de kwetsbare gezondheid en het besmettingsrisico.

Medewerkers van Abrona

Thuiswerken
Medewerkers die niet in het primaire (zorg)proces of in vitale functies werken, werken zoveel mogelijk thuis tenzij het niet anders kan. 

Vergaderen en bijeenkomsten
Overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats, tenzij het een grote meerwaarde heeft om bij elkaar te komen. 
Zo is het bijvoorbeeld erg belangrijk dat trainingen door blijven gaan, omdat kennisdeling niet uitgesteld kan blijven worden. De leidinggevende beslist over de eventuele uitzonderingen. Denk ook aan hybride vormen van vergaderingen waarbij een deel van de mensen fysiek bij elkaar komt en een deel digitaal deelneemt. Voor iedere ruimte is aangegeven wat het maximaal aantal personen in de ruimte is.

Planning en inzet van medewerkers en vrijwilligers
Voor de collega’s en vrijwilligers op zorglocaties is het advies om per dag niet op meerdere locaties te werken. Bezoek maximaal 1 locatie per dag.

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.