Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Het laatste Abrona-nieuws over het coronavirus vind je in ons nieuwsoverzicht.

Maatregelen vanaf 1 juli - gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vanaf 1 juli zijn de landelijke maatregelen vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden,  hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. De maatregelen gaan steeds minder over begrenzen en beperken. Dit geldt ook voor bezoek en logeren. Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan de richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek.
Lees verder bij het kopje 'Bezoekregeling' hieronder (onder 'Welke maatregelen neemt Abrona') over wat dit betekent voor de bezoekregeling bij Abrona.
of lees het nieuwsbericht van 3 juli.

Het aanpassen van de bezoekregeling doen we met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN. Mocht het virus oplaaien, dan stellen we de maatregelen bij. Over aanpassingen in het beleid informeren wij u op deze website. 

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.

Sociale contacten beperken

Het advies van de overheid is nog steeds om plekken te vermijden waar veel mensen bij elkaar komen. Wel is er een versoepeling van de maatregelen rond sociaal contact. 
Lees hieronder onder het kopje 'Bezoekregeling' over de aanpassingen in het beleid voor bezoek bij Abrona. Mogelijkheden voor contact zonder risico op verspreiding van het virus worden ook nog volop ingezet door medewerkers van Abrona en veel betrokkenen. Denk hierbij aan
 een videogesprek, een telefoontje, een filmpje, een brief of andere manier van communicatie.

Bezoekregeling

  • Cliënten die 1,5 m afstand kunnen houden, mogen onbeperkt bezoek ontvangen en op bezoek gaan.
  • Bij cliënten die zich niet aan de 1,5 meter afstand regel kunnen houden, is het van belang dat de kring van bezoekers beperkt blijft. In het gesprek tussen familie, begeleiding/gedragskundige en cliënt wordt de afweging gemaakt van ervaren kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij veel verschillende contacten. Afgesproken wordt welke vaste bezoekers dit zijn. Het gaat om mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. 
  • Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op bezoek komen op een locatie, vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek.
  • Bezoek vindt bij voorkeur plaats buiten of in de eigen ruimte/kamer
    Het bezoek vermijdt nabij contact met andere cliënten.
  • Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden.
  • Als er een corona-verdenking of -besmetting is bij een cliënt op een afdeling is er geen bezoek mogelijk op die afdeling.

We vinden het belangrijk dat verwanten en bezoekers zich welkom voelen bij Abrona. We begrijpen dat verruimen van de mogelijkheden spannend kan zijn voor medewerkers en ook voor cliënten en verwanten. Samen hebben we de besmettingen bij Abrona kunnen beperken. Daarom kunnen we nu samen zorgen dat verwanten en cliënten elkaar weer op een fijne en verantwoorde manier kunnen ontmoeten.

Dagbesteding

Dagbesteding buiten de woonlocaties van Abrona is weer opgestart. Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen, hebben we de adviezen van de VGN gevolgd. Voor het vervoer is er een handreiking van de VGN. Deze informatie hebben we meegenomen in het uitwerken van de mogelijkheden voor cliënten en locaties.

Richtlijnen voor medewerkers van Abrona

Thuiswerken
Medewerkers die niet in het primaire (zorg)proces of in vitale functies werken, werken nog steeds zoveel mogelijk thuis en worden daarin digitaal ondersteund.

Vergaderen en bijeenkomsten
Bijeenkomsten en vergaderingen van medewerkers bij Abrona zijn weer mogelijk maar fysiek bij elkaar komen doen we alleen als het noodzakelijk is. We beperken het fysiek bij elkaar komen en stimuleren mengvormen zoals: met de ene helft van de groep fysiek bijeen komen terwijl de andere helft meedoet via beeldbellen.

Planning en inzet van medewerkers
Om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken, hebben we het liefst dat medewerkers op 1 vaste locatie werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Medewerkers/uitzendkrachten mogen op maximaal twee plekken werken als er onvoldoende medewerkers zijn om de planning van een locatie rond te krijgen. Teamleiders van de locaties wegen de risico’s zorgvuldig af.