Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Het laatste Abrona-nieuws over het coronavirus vind je in ons nieuwsoverzicht.

Maatregelen aangescherpt vanaf 1 oktober
Omdat er landelijk een toename is van het aantal besmettingen en de maatregelen landelijk worden aangescherpt, heeft Abrona ook een aantal bestaande maatregelen aangepast en nieuwe toegevoegd. 
Zie hieronder bij het kopje Bezoekregeling.
Het aanpassen van de bezoekregeling doen we steeds met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN. Over aanpassingen in het beleid informeren wij u op deze website. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vanaf 1 juli zijn de landelijke maatregelen vooral gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen door afstand te houden,  hygiënemaatregelen na te leven, bij klachten thuis te blijven en je te laten testen, en drukte te vermijden. 

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.

Sociale contacten beperken

Het advies van de overheid is nog steeds om plekken te vermijden waar veel mensen bij elkaar komen.  
Lees hieronder onder het kopje 'Bezoekregeling' over de aanpassingen in het beleid voor bezoek bij Abrona. Mogelijkheden voor contact zonder risico op verspreiding van het virus worden ook nog volop ingezet door medewerkers van Abrona en veel betrokkenen. Denk hierbij aan
 een videogesprek, een telefoontje, een filmpje, een brief of andere manier van communicatie.

Bezoekregeling

  • Het bezoeken van locaties/woonvoorzieningen blijft mogelijk. Wel vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek. Als er een coronabesmetting op de locatie is, sluit de locatie voor bezoek.
  • Locaties/woonvoorzieningen beoordelen de lokale bezoekregeling opnieuw en passen de afspraken op de locatie zo nodig aan. Hierover voeren zij overleg met de cliënten- en familieraad. Basis hierbij blijft de VGN bezoekregeling
  • Cliënten die 1,5 m afstand kunnen houden, mogen op bezoek gaan bij anderen.
  • Bij cliënten die zich niet aan de 1,5 meter afstand-regel kunnen houden, is het van belang dat de kring van bezoekers beperkt blijft. In het gesprek tussen familie, begeleiding/gedragskundige en cliënt wordt de afweging gemaakt van ervaren kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij veel verschillende contacten. Afgesproken wordt welke vaste bezoekers dit zijn. Het gaat om mensen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt.
  • Bezoek vindt bij voorkeur plaats buiten of in de eigen ruimte/kamer
  • Het bezoek vermijdt nabij contact met andere cliënten.
  • Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden.

Dagbesteding

Om dagbesteding buiten de woonlocaties van Abrona veilig en verantwoord te kunnen organiseren, hebben we de adviezen van de VGN gevolgd. Voor het vervoer is er een handreiking van de VGN. Deze informatie hebben we meegenomen in het uitwerken van de mogelijkheden voor cliënten en locaties.

Richtlijnen voor medewerkers van Abrona

Thuiswerken
Medewerkers die niet in het primaire (zorg)proces of in vitale functies werken, werken zoveel mogelijk thuis en worden daarin digitaal ondersteund.

Vergaderen en bijeenkomsten
Overleggen van meer dan drie personen vinden digitaal plaats. De leidinggevende beslist over eventuele uitzonderingen wanneer dat noodzakelijk is. 
Voor iedere algemene ruimte (zoals een spreekkamer) op alle locaties van Abrona, wordt vastgesteld hoeveel personen maximaal in de ruimte mogen zijn. Dit wordt berekend aan de hand van het aantal vierkante meters van de ruimte. 

Planning en inzet van medewerkers
Om het besmettingsrisico tot een minimum te beperken, hebben we het liefst dat medewerkers op 1 vaste locatie werken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Medewerkers/uitzendkrachten mogen op maximaal twee plekken werken als er onvoldoende medewerkers zijn om de planning van een locatie rond te krijgen. Teamleiders van de locaties wegen de risico’s zorgvuldig af.