Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Maatregelen binnen Abrona

Op deze pagina vindt u de huidige maatregelen binnen Abrona. Het aanpassen van de maatregelen binnen Abrona doen we steeds met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN. 

Basisregels

  • Handen wassen
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Bij klachten testen bij de GGD
  • Zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes.
  • 1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Quarantainebeleid voor cliënten nog onduidelijk
Het algemene, landelijke quarantainebeleid is aangepast, maar het is nog onduidelijk of dit algemene quarantainebeleid in alle gevallen ook van toepassing is op cliënten.

De algemene informatie biedt helaas geen duidelijkheid. De beroepsvereniging van de AVG’s, Verenso (ouderengeneeskunde) en het RIVM zijn met elkaar in gesprek over de vraag of en zo ja op welke wijze de quarantaineregels voor cliënten kunnen worden aangepast. Zodra hier meer over bekend is, zullen we het beleid binnen Abrona aanpassen en jullie informeren.  

Bezoekregeling
Je bent welkom op één van onze locaties/woonvoorzieningen. Wel vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd komen. Per persoon geldt: ontvang maximaal 4 bezoekers per dag en ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.

Belangrijk is dat de algemeen geldende richtlijnen worden gevolgd en het dragen van een mondkapje is nodig in de openbare ruimtes. Het dringende advies is het gebruik van medische mondmaskers. We willen mondkapjes beschikbaar stellen aan bezoekers op de woningen, zodat zij de juiste mondmaskers dragen.

Het advies is om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat.

Dagbesteding 
Binnen de dagbesteding wordt er scherp op toegezien dat de basisregels worden gevolgd. Het vindt als de situatie dat toestaat met de eigen woongroep plaats. Er wordt goed geventileerd en als het even kan zijn de activiteiten in de buitenlucht.

Thuiswerken, vergaderen en bijeenkomsten
Medewerkers die niet in het primaire (zorg)proces of in vitale functies werken, werken zoveel mogelijk thuis tenzij het niet anders kan. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden ook zoveel mogelijk digitaal plaats. De leidinggevende beslist over eventuele uitzonderingen. 

Planning en inzet van medewerkers en vrijwilligers
Voor de collega’s en vrijwilligers op zorglocaties is het advies om per dag niet op meerdere locaties te werken. Bezoek maximaal 1 locatie per dag.


De boostervaccinaties
De boostervaccinaties hebben onze volle aandacht. Wij merken dat het plannen van een afspraak voor cliënten met een
eigen (externe) huisarts vertraging oploopt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de GGD en wij zetten alles op alles om cliënten de boostervaccinatie zo snel mogelijk te kunnen bieden. Op bestuurlijk niveau is vanuit de VGN hierover contact gezocht met de GGD. Hierbij is afgesproken dat de GGD toewerkt naar het boosteren van de cliënten met een eigen (externe) huisarts vóór 15 januari 2022.

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.