Wat betekent het coronavirus voor Abrona?

Maatregelen binnen Abrona

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huidige maatregelen binnen Abrona. Het aanpassen van de maatregelen binnen Abrona doen we steeds met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN. 

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met cliënt en verwant, de arts, gedragswetenschapper en  persoonlijk begeleider,

Een besmetting op een locatie kan betekenen dat voor die locatie de maatregelen worden aangepast.

Basisregels
We willen uiteraard dat Abrona een veilige plek is voor kwetsbare bewoners, bezoekers en medewerkers. Daarom blijven een aantal basismaatregelen gelden:

 • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en PCR-test doen;
 • gezondheidscheck afnemen bij de cliënt en bezoeker;
 • zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
 • geen handen geven;
 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken;
 • zorg voor voldoende frisse lucht.

Mondneusmaskers
Het is op de Abrona locaties niet meer nodig om een mondneusmasker te dragen. Wanneer draag je nog wel een mondneusmasker?

 • wanneer een cliënt in isolatie zit;
 • na nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) met een positief getest persoon draag je 10 dagen een mondneusmasker;
 • als iemand een mondneusmasker wil blijven gebruiken, mag dat natuurlijk altijd.

We gaan er vanuit dat er professionele keuzes en afspraken worden gemaakt wanneer de situatie hierom vraagt.

Bezoekregeling
Je bent welkom op onze locaties/woonvoorzieningen. Het is op de Abrona locaties niet meer nodig om een mondneusmasker te dragen, op de bovenstaande uitzonderingen na.

Quarantainebeleid voor cliënten
In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen locaties of woongroepen. Voor locaties met de meest kwetsbare cliënten adviseren de AVG artsen maatregelen voor een verpleeghuisachtige setting: Orionplein, Sterrenberglaan 10 en Valkenier.

Voor de overige voorzieningen zullen de adviezen gebaseerd zijn op de richtlijnen voor de VG-sector.

Voor alle locaties geldt dat zo nodig, maatwerk geboden kan worden in overleg met begeleiders, teamleider en zo mogelijk ook de cliënt en eventueel de wettelijk vertegenwoordiger.

Thuiswerken, vergaderen en bijeenkomsten
Het werken in de ondersteunende diensten, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer fysiek plaatsvinden, waarbij de basismaatregelen worden gerespecteerd. 


Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn welkom bij Abrona. Mits ze klachtenvrij zijn natuurlijk en met inachtneming van de basismaatregelen. De vrijwilliger en de begeleiding maken afspraken over de inzet. De begeleiding kan bij twijfel overleggen met de leidinggevende en gedragskundige.

Herhaalprik voor kwetsbaren en 70-plussers
De coronavaccinatie geeft goede bescherming. Maar die bescherming wordt na verloop van tijd minder. Een boosterprik verbetert de bescherming. Binnenkort volgt voor een aantal groepen de herhaalprik. De herhaalprik is beschikbaar voor:

 • mensen van 70 jaar en ouder;
 • mensen met het syndroom van Down; en
 • mensen met ernstige afweerstoornissen (immuungecompromitteerden).

Zo kunnen zij hun afweer op peil houden. Tussen de boostervaccinatie of een doorgemaakte coronabesmetting en deze herhaalprik geldt een termijn van minimaal 3 maanden. 

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de voorzorgs- en hygiënemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Website VGN
Op de website van de VGN vind je een overzicht met veelgestelde vragen over het corona-virus gericht op de gehandicaptenzorg.

Informatie voor cliënten (met ambulante begeleiding)
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het corona-virus voor cliënten. 

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met de eigen huisarts van de cliënt of de medische dienst van Abrona: 088 201 84 301, of met de Wijkzorg: 06 525 72 125 (buiten kantooruren) 

Overige vragen
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of ondersteuner. Indien nodig kunnen zij of de teamleider zich wenden tot de werkgroep Infectiepreventie corona.