In de media

Het coronavirus heeft op allerlei manieren invloed. Op ons dagelijks werk en op de wijze waarop we cliënten ondersteunen. Op deze pagina vind je een aantal publicaties over initiatieven en ervaringen uit de praktijk. De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan  snel. De genoemde feiten waren op het moment van publicatie actueel.

23-4-2020 | In contact met cliënten op afstand samen met DigiContact

Contact met cliënten op afstand

Cliënten van Abrona maken voor onplanbare zorg geregeld gebruik van DigiContact: zorg op afstand via beeldzorg. Tijdens de coronacrisis merkt Angela Meijers, persoonlijk ondersteuner met aandachtsgebied innovatie, dat er meer belangstelling komt voor dit product. ‘Collega’s zien de meerwaarde en er komen meer aanmeldingen. De coronacrisis geeft onrust en er is vaker spanning op onplanbare momenten. Het leven is voor ons allemaal minder voorspelbaar. Voor onze cliënten dus ook en dat kunnen wij als begeleiders op afspraak niet altijd ondervangen.’
De zorg op afstand via beeldzorg is in te zetten voor cliënten die thuis wonen, ambulante ondersteuning krijgen of in een instelling wonen. Via een eenvoudige beeldzorg-app maakt de cliënt met een druk op de knop rechtstreeks verbinding met een professionele begeleider. Meijers: ‘Fijn is dat je een gezamenlijke intake hebt met DigiContact en de cliënt. Vervolgens maak je samen een plan dat aansluit op wat wij zelf aan ondersteuning bieden.'

Lees het hele artikel op de website van Vilans: 
Abrona werkt samen met DigiContact voor onplanbare zorg

17-4-2020 | Wandelbingo om in beweging te blijven

Wandelbingo

Hoe geven fysiotherapeuten hun werk vorm nu er allerlei corona-maatregelen zijn getroffen en corona ervoor zorgt dat ook cliënten minder bewegingsvrijheid hebben? Geke van Ruiswijk en Kelly Vervoort zijn fysiotherapeuten bij Abrona en maken deel uit van een team van tien collega’s. 'Zonder fysiotherapie gaat de conditie en mobiliteit snel achteruit bij onze cliënten.' Daarom zijn er filmpjes gemaakt en werd er een wandelbingo georganiseerd om te zorgen dat cliënten in beweging blijven.

Lees verder op de site van VGN: Abrona ontwikkelde een wandelbingo om in beweging te blijven

9-4-2020 | Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19

Keimpe de Haan

In dit artikel van 9 april 2020 vertelt arts verstandelijk gehandicapten bij Abrona, Keimpe de Haan, over zijn ervaringen in de coronatijd.

Lees het artikel op de website van Medisch Contact: Hoe vergaat het artsen op de werkvloer