Sterrenberglaan 2

Sterrenberglaan 2
Sterrenberglaan 2
3712XA
Huis ter Heide

Sterrenberglaan 2 is een bijzondere woonlocatie van Abrona. Wij zijn gevestigd in Huis ter Heide op het terrein van Abrona in de wijk Sterrenberg. Onze locatie bestaat uit verschillende eenheden. Op Sterrenberglaan 2 staat Villa Buitenhof met daarin gevestigd de Ontmoeting. De Ontmoeting bestaat uit een woonkamer en een keuken waar je elkaar kan ontmoeten, thee of koffie kan drinken en waar je een leuke spelletje kan spelen. De Ontmoeting is een ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners van Sterrenberg, zowel voor de bewoners van Abrona als de overige buurtbewoners. Hierdoor ontstaat een inloop en een hoop gezelligheid. Door o.a. Corona is de ontmoeting nu gesloten voor wijkbewoners. Boven de Ontmoeting is een woongedeelte waar 7 cliënten tijdelijk kunnen verblijven.

Op loopafstand is de Universumlaan. Hier wonen cliënten op iets meer afstand. Zij delen met 2 personen 1 huis. De bewoners krijgen begeleiding vanuit de Villa. Zij kunnen hier ten alle tijden terecht. Hier nuttigen zij ook vaak de maaltijd.
Op fietsafstand wonen cliënten “semi” zelfstandig in Soesterberg. Zij krijgen op afspraak begeleiding. Wel met 24 uurszorg in de nabijheid. Ze kunnen 24 uur per dag telefonisch een beroep doen op 24 uurszorg.
Over het algemeen hebben de cliënten een licht tot matig verstandelijke beperking met bijkomende problematiek. Dit kan zowel gedrag, verslaving en psychiatrische problematiek zijn. Sterrenberglaan 2 onderscheidt zich door de grote diversiteit in niveau, bijkomende problematiek en woonvorm.

Voor wie

Bij onze woonvoorziening wonen verschillende mensen. Met allen een andere achtergrond en hulpvraag. Net als in een gewone straat of flat. Mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, met soms daarbij bijkomende andere problematiek. Dit kan zijn in gedrag, verslaving of psychiatrie. Er wordt zowel ondersteuning en begeleiding geboden voor mensen met een WLZ indicatie VG 3,4 en 6. Ook zijn er een aantal mensen met een WMO indicatie en een beschermd wonen.
Er is op dit moment ook een samenwerkingsverband tussen Abrona en Humanitas-Homerun. Sterrenberglaan 2 functioneert hier als eerste honk. Hier wordt er geobserveerd welke vaardigheden zij bezitten en zij nog kunnen aanleren. Vervolgens stromen zij door naar een andere woonplek om zich verder te ontwikkelen. Dat kan binnen Abrona zijn of bij een andere zorgaanbieder. Ook kun je doorstromen naar zelfstandig wonen als dat bij je past.

Begeleiding

Er zijn 24 uur per dag begeleiders in de nabijheid of oproepbaar aanwezig. De begeleiding helpt je om je thuis te voelen en het gezellig te maken. Samen kun je kletsen, tv kijken, een spelletje doen, koffiedrinken en eten. De begeleiders helpen ook als er ruzie is, of als je dingen lastig vindt. Iedere persoon krijgt een andere, eigen soort begeleiding. Passend bij de hulpvraag en zelfstandigheid. We kijken naar wie je bent en wat je nodig hebt.
Er wordt bij deze woonlocatie 24 uurs begeleiding geboden. Van 07:30 tot 22:30 is er begeleiding fysiek aanwezig. De overige uren is er een nachtdienst bereikbaar.

Locatie bezoeken

Neem contact op met de locatie
Sterrenberglaan2dl [at] abrona.nl

Zorgaanbod

Informatie over begeleiding en ondersteuning
zorgadvies [at] abrona.nl

Routebeschrijving

Kom lekker op de fiets of pak de bus of trein. Zo draag jij ook bij aan een beter milieu voor ons allemaal.