Benoeming nieuw lid raad van toezicht Abrona

Bregje Mollee
Bregje Mollee

Mevrouw Bregje Mollee Msc is toegetreden tot de raad van toezicht van Abrona. Zij heeft John Bos (raad van bestuur Woonzorg Flevoland) opgevolgd vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn op 1 juli 2019.

Bregje Mollee is een ervaren directeur/bestuurder en werkt als HR-directeur en adjunct-directeur bij de VSNU (Vereniging van Universiteiten). Vanaf 1 januari a.s. is zij directeur advies, strategie en kennis en adjunct-directeur bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Bregje Mollee startte haar loopbaan in de zorgsector als verpleegkundige waarna ze de overstap maakte naar human resources. Zij is verheugd met haar benoeming. “De publieke sector in het algemeen en de onderwijs- en zorgsector in het bijzonder liggen mij na aan het hart. Abrona is een mooie organisatie, waar ik graag mijn bijdrage aan lever.”