GOUD ontwikkelt verkorte Kwetsbaarheidsindex COVID-19

Door gebruik te maken van de kennis die is opgedaan in het wetenschappelijke onderzoek GOUD, is er een beter instrument voor artsen beschikbaar. Dit instrument helpt om beslissingen te nemen over behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en een COVID-19 besmetting.

Dit versneld ontwikkelde, verkorte instrument voor artsen verstandelijk gehandicapten
(AVG’s) en huisartsen, kan worden ingezet om de kwetsbaarheid van mensen met een
verstandelijke beperking met COVID-19 te meten.

Kwetsbaarheidsindex GOUD


Het GOUD-onderzoek toont aan dat het bestaande instrument (als onderdeel van verschillende leidraden), hier niet geschikt voor is. Het nieuwe instrument, de verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex, helpt om een juiste inschatting te maken van de werkelijke kwetsbaarheid bij deze doelgroep. GOUD meent met dit instrument bij te dragen aan zorgvuldige besluitvorming rondom verwijzing. Zo kan onder-behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking worden voorkomen. De AVG’s van Abrona maken ook gebruik van de VB-Kwetsbaarheidsindex.

Lees verder op de website van GOUD

GOUD
De zorgorganisaties Amarant, Ipse de Bruggen en Abrona vormen samen met de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC, de academische werkplaats GOUD. GOUD heeft één heldere missie: het gezamenlijk onderzoeken en verbeteren van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, voor jong en oud. Van fysieke vitaliteit tot mentale weerbaarheid, zelfredzaamheid en het voeren van de eigen regie. Binnen GOUD komen theorie en praktijk samen, vanaf het moment van het formuleren van onderzoeksvragen tot en met de toepassing van de resultaten in de praktijk. Veel onderzoekers hebben een dubbelrol: ze doen vaak én onderzoek én zijn of waren werkzaam in de zorg.