Kwaliteitsrapport 2019

Abrona richt zich met haar missie en kernwaarden en haar visie op ondersteuning op het toevoegen van waarde in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij past de vraag: “doen we voor hen de goede dingen?"

Om zicht te houden op kwaliteit van zorg en ondersteuning en te leren en verbeteren, werken we met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Op basis van de dialoog met de cliënt, de cliëntervaringen en teamreflecties brengen we jaarlijks kwaliteit in beeld met een kwaliteitsrapport.

Het kwaliteitsrapport van 2019 is beschikbaar in drie versies:

Meer informatie over kwaliteit bij Abrona vind je op deze pagina