MO Nieuwegein: Inloopmoment bibliotheek en bezoek RTV-Utrecht

Sinds afgelopen zomer vindt iedere dinsdagmiddag van 13.30-14.30 een inloopmoment in de bibliotheek de Tweede Verdieping in Nieuwegein plaats (met in acht neming van de coronamaatregelen). Het inloopmoment wordt bezocht door cliënten die ondersteuning krijgen van Abrona, begeleiders van Abrona en ‘toevallige’ voorbijgangers. Het inloopmoment heeft als doel een informeel samenzijn, ofwel gezellig samen een praatje maken en spreken over de alledaagse dingen in het leven.

In beeld bij RTV-Utrecht
Afgelopen vrijdag kwam dit project in het nieuws van RTV-Utrecht! Klik hier om het terug te kijken (vanaf minuut 10.38).

Gezelligheid en leren van elkaar
Begeleiders in de MO zien een ontzettend grote meerwaarde van dit inloopmoment in de bibliotheek. Het brengt bezoekers veel gezelligheid, maar wordt ook ingezet als toegankelijk middel om participatie voor cliënten - voor wie dit niet vanzelfsprekend is - te bevorderen. Tijdens het inloopmoment ontmoeten de bezoekers elkaar, wordt er met elkaar gelachen, maar ook van elkaar geleerd. Bezoekers bieden elkaar hulp aan bij praktische zaken en er ontstaan vriendschappen en een kookclub! 

Daarbij zien we ook voordelen in het feit dat de bezoekers andere Abrona collega’s leren kennen en andersom collega’s ook andere cliënten. Dit is helpend, wanneer er bijvoorbeeld wisseling is van contactpersonen of tijdens casuïstiekbespreking.

Aanbod bibliotheek de Tweede verdieping
Daarnaast heeft het inloopmoment als neven effect dat de doelgroep meer in beeld komt bij bibliotheek de Tweede verdieping. Sinds de aanwezigheid van Abrona heeft de bibliotheek een actiever beleid op het ontwikkelen van aanbod voor onze cliënten. Het feit dat zij door het inloopmoment de bibliotheek bezoeken, maakt dat een vervolgstap naar ander aanbod eenvoudiger wordt. 

Budget inloopmoment voor 1,5 jaar toereikend
Het vervolg van het inloopmoment lijkt voor de komende 1,5 jaar gewaarborgd. Het geschonken budget lijkt voor de komende 1,5 jaar toereikend. In de tijd wil MO team Nieuwegein in overleg met de Gemeente Nieuwegein, om gezamenlijk te onderzoeken hoe we waardevolle activiteiten als dit inloopmoment onderdeel kunnen laten worden van het reguliere ondersteuningsaanbod. 

In beeld bij RTV-Utrecht
Er lopen meerdere projecten bij de bibliotheek
de Tweede Verdieping. Afgelopen vrijdag kwam het project rondom digitale vaardigheden in het nieuws van RTV-Utrecht! Klik hier om het terug te kijken (vanaf minuut 10.38).