September en oktober veel extra hulp van bedrijfsvrijwilligers voor Abrona

De afgelopen weken hebben medewerkers van diverse organisaties geholpen bij allerlei klussen. Er is echt ongelooflijk veel werk verzet. Heel mooi dat we op deze manier cliënten en medewerkers blij konden maken en mooie ontmoetingen konden organiseren.  Een aantal van deze matches zijn tot stand gekomen via NLCares.

Op 16 september hielpen medewerkers van a.s.r.- verzekeringen mee bij De Bossewaard met allerlei buitenklussen. Op 22 september ontvingen we een team van PGGM die meehielpen bij Boerderij Sterrenberg en de tuin van De Kosmos. Op 30 september ontvingen we medewerkers van Alliander die tuinbanken opknapte voor de Komentenlaan, tuintjes onder handen namen bij Uranushof en Jupiterhof, klussen uitvoerden bij Boerderij Sterrenberg en De Kosmos en werd er gewandeld door de wijk met clienten van Sterrenberglaan 70.  Tot slot ontvingen we op 7 oktober Bij Johannes hulp van een team van PGGM voor het opknappen van de tuin.

We willen alle medewerkers heel hartelijk danken voor hun inzet