Financiering van de zorg

Je kind, familielid of naaste heeft een indicatie voor Wlz, of een Wmo-beschikking voor zorg gekregen. Welke instanties zijn dan betrokken bij de aanvraag en levering van zorg? Moet je een eigen bijdrage betalen? En welke mogelijkheden zijn er voor een persoonsgebonden budget? Abrona helpt je verder. 

Wie betaalt de zorg?

Zorg regelen begint altijd bij het buurtteam, wijkteam, sociaal team of Wmo-loket van de gemeente. Zij stellen samen met jou de hulpvraag of begeleidingsvraag vast. 

  • Valt de zorg die je nodig hebt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De gemeente betaalt dan de zorg of de persoonlijke ondersteuning
    Lees meer over de Wmo
  • Valt de zorg die je nodig hebt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)? Om zorg te krijgen heb je eerst een indicatie nodig van het CIZ. Vervolgens betaalt het zorgkantoor de zorg. In de provincie Utrecht is dat Zorgkantoor Zilveren Kruis

4 soorten Wlz-zorg

Er zijn 4 soorten zorg die onder de Wlz vallen. 

  1. Wonen in een zorginstelling (Zorg in natura)
  2. Thuis wonen met een volledig pakket thuis (Zorg in natura)
  3. Thuis wonen met een modulair pakket thuis (Zorg in natura, pgb of een combinatie)
  4. Thuis wonen of samen met andere mensen met een beperking in een huis met een pgb (persoonsgebonden budget)

Op www.hetcak.nl/klantsituaties staat meer informatie over deze soorten zorg. 
Op www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor staan tips voor het regelen van deze zorg. 

De zorgadviseurs van Abrona helpen je direct op weg bij het regelen van de juiste zorg. Neem contact op.

Zorg zelf regelen, of niet?

Er zijn 2 manieren om zorg te regelen. 

  1. Het zorgkantoor of de gemeente regelt de zorg, en betaalt rechtstreeks aan de zorgverleners. Dit heet Zorg in natura.
  2. Je regelt zelf de zorg, en betaalt deze uit je persoonsgebonden budget (pgb). De Sociale Verzekeringsbank beheert het budget. 

Eigen bijdrage betalen

In Nederland betaal je een eigen bijdrage voor de zorg die je krijgt. Dat geldt ook voor zorg vanuit de Wlz en Wmo. Hoe hoog die eigen bijdrage is, dat bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK), in opdracht van de Rijksoverheid en gemeenten. Op www.hetcak.nl kun je op basis van inkomen en vermogen berekenen wat de eigen bijdrage ongeveer wordt. Er staan ook veelgestelde vragen over de eigen bijdrage.

Financiering van behandeling en onderzoek

Bij Abrona kun je ook terecht voor onderzoek, diagnostiek en allerlei behandelingen. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of psychologische behandelingen.

Behandelingen worden vaak gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Huisartsen kunnen doorverwijzen voor een consult bij de Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Abrona heeft met veel zorgverzekeraars contracten voor paramedische behandelingen.

We snappen dat de financiering van de zorg soms een ingewikkeld verhaal is. Daarom helpen we je graag verder als je vragen hebt. Of lees eerst onze pagina over onze zorgadviseurs.

Meer weten over de behandelingen zelf? Kijk op onze pagina Behandelingen van Abrona.