Het Nachtdienstteam stelt zich voor: "Veilig slapen, dat wil toch iedereen"

Het NachtdienstteamIn onze visie op de nachtzorg staat dat de zorg zo ingericht moet zijn, dat cliënten ongestoord kunnen slapen. Daarom zetten wij ons in voor een veilige nachtrust.

Per nacht zijn we met vijf man sterk aanwezig op het terrein van Sterrenberg in Huis ter Heide. Vier van onze teamleden lopen rondes en houden zich bezig met de praktische zorg van bewoners zoals die beschreven staat in het ondersteuningsplan.

Een teamlid zit op de uitluisterpost en houdt door middel van geluidsapparatuur en monitorschermen geluiden, oproepen, deurcontacten en belmatten in de gaten. Hierdoor signaleren we of er ergens hulp nodig is. In Huis ter Heide, maar ook daarbuiten. De medewerker meldt de oproepen via een portofoon aan de andere teamleden, die zo snel als kan naar de hulpbehoevende cliënt gaan. Ondertussen onderhoudt de uitluistermedewerker contact met de betreffende cliënt en stelt deze gerust door te vertellen dat er medewerkers  onderweg zijn. Deze methode neemt veel spanningen weg.

Domotica

De technische mogelijkheden worden “domotica” genoemd. De domotica kunnen aangepast worden zodat sommige geluidssignalen sneller doorkomen en wij als nachtdienst sneller bepaalde meldingen ontvangen. Dat kan nodig zijn bij ziekte of calamiteiten. Naast uitluisterapparatuur zijn er ook camera’s op de gangen van sommige woongroepen. Soms wordt er een  camera ingezet om een cliënt te observeren. Dit wordt uitsluitend met toestemming van cliënt en verantwoordelijken gedaan.