Jaarverslag en jaarrekening

Abrona maakt elk jaar een jaarbericht. Door gebruik te maken van beelden en eenvoudige taal, spreekt dit jaarbericht een groot publiek aan.

Ieder jaar worden het beleid en de inkomsten en uitgaven van Abrona officieel verantwoord in het jaarverslag. De bestuurder stelt het jaarverslag vast, de raad van toezicht keurt goed, en de externe accountant beoordeelt en fiatteert. De jaarverslagen van Abrona vind je op de website Jaarverslagen Zorg.