Organisatie

Wij bieden onze dienstverlening in vier kerntaken binnen de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning: 

  1. Specialistische Langdurige Zorg (ZZP 5 t/m 8, wonen en dagbesteding)
  2. Generalistische Langdurige Zorg (ZZP 1 t/m 4, wonen en dagbesteding)
  3. Behandeling & Expertise
  4. Maatschappelijke Ondersteuning

De dienstverlening voor wonen, dagbesteding en behandelzorg binnen de Wet langdurige zorg wordt in totaal op circa vijftig locaties in de provincie Utrecht aangeboden. De dienstverlening in de maatschappelijke ondersteuning vindt plaats in 26 gemeenten.

De raad van bestuur heeft samen met het managementteam de dagelijkse leiding van Abrona in handen. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

De hoofdstructuur en de inrichting van de kerntaken en ondersteuning laten zien hoe Abrona is georganiseerd.

In de besluitvorming bij Abrona is lokale en centrale medezeggenschap van cliënten, familie en medewerkers essentieel. De spelregels daarvoor hebben we opgeschreven in de visie op medezeggenschap cliënten en familie, in reglementen van lokale en centrale cliënten- en familieraden en in de visie op medezeggenschap van medewerkers.

Ieder jaar worden het beleid en de inkomsten en uitgaven van Abrona officieel verantwoord in het jaarverslag. De jaarverslagen van Abrona vind je op de website Jaarverslagen Zorg.

Abrona is een ANBI organisatie.