Meedoen en meepraten

Ben je cliënt bij Abrona, of is iemand uit je omgeving cliënt bij Abrona? En heb je ideeën over hoe de zorg, de begeleiding of het wonen beter kan? Dan zijn we daar erg benieuwd naar. Meedoen en meepraten kan op veel verschillende manieren. 

Samen maken we de zorg en de begeleiding beter. En zorgen we dat wonen, zorg, begeleiding en ondersteuning zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van cliënten. 

Wie kunnen meedoen en meepraten?

  • Cliënten die wonen in een huis van Abrona.
  • Cliënten die zelfstandig wonen, en begeleiding/ondersteuning van Abrona krijgen.
  • Cliënten die zelfstandig wonen, en zorg van Abrona krijgen.
  • Ouders/verzorgers, familieleden, en andere betrokkenen bij de cliënt. 

Waarom is meedoen en meepraten belangrijk? 

Abrona wil niet voor cliënten en familie beslissen, maar zoveel mogelijk samen doen. We vinden het belangrijk om rekening te houden met elkaars wensen en ideeën. Dat doen we dagelijks, en in medezeggenschapsraden. 
Het is fijn dat je weet dat er echt naar je wordt geluisterd.

Hoe kun je meedoen en meepraten? 

Cliënten, ouders, verzorgers, familieleden of betrokkenen: iedereen mag meepraten. Graag zelfs. Dat kan op veel verschillende manieren.

1: Via je begeleider, elke dag

Zie je hoe het anders kan in huis? Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, de inrichting van het huis, of de huisregels? Je kunt hiervoor als eerste terecht bij je begeleider.

2: Via het huiskameroverleg van jouw woongroep

Tijdens het huiskameroverleg praten jij en je medebewoners met elkaar over hoe het gaat in huis. Is alles goed geregeld of kan het anders? Je praat bijvoorbeeld over televisie kijken, de afwas doen, of over hoe je met elkaar omgaat. 

3: Via de lokale cliëntenraad

Sommige locaties (woonplekken) hebben meerdere woongroepen. Die woongroepen komen samen in de lokale cliëntenraad. Hierin bespreek je dingen die voor de hele locatie belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de inrichting van de tuin, of het organiseren van activiteiten voor de hele locatie.

4: Via de centrale cliëntenraad (CCA)

Deze raad beslist mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Abrona. In de cliëntenraad zitten cliënten uit verschillende woonplekken uit de hele provincie Utrecht. Heb je een vraag aan de cliëntenraad? Of wil je bij de cliëntenraad? Je kunt de centrale cliëntenraad mailen via CCA [at] abrona.nl

5: Via de lokale familieraad

Ouders, verzorgers, familie en andere betrokkenen kunnen meepraten en meedenken in de lokale familieraad. De lokale familieraad bespreekt zaken die voor alle cliënten op de locatie belangrijk zijn: voeding en hygiëne bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over dingen die anders kunnen op de woonplek. 

6: Via de centrale familieraad (CFA)

De centrale familieraad is voor alle ouders, familie en betrokkenen van cliënten. De familieraad heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur van Abrona. Zij praten samen over de kwaliteit van de zorg voor cliënten. 
Doel van de familieraad is dat alle cliënten van Abrona fijn kunnen blijven wonen en werken, en dat cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Heb je een vraag aan de familieraad? Of wil je bij de familieraad? Kijk op www.CFAbrona.nl.

Helpen bij communicatie

Het is belangrijk dat cliënten goed op de hoogte zijn van nieuws, ontwikkelingen, en richtlijnen binnen Abrona. Daarom werken we samen met cliënten aan goede communicatie.
We maken moeilijke documenten begrijpelijk voor cliënten. Voorbeelden van moeilijke documenten zijn de ‘Visie op ondersteuning van Abrona’, en richtlijnen voor de zorg. 
We vragen aan cliënten hoe ze de informatie willen zien. Bijvoorbeeld in filmpjes. Of een tekst met veel foto’s en pictogrammen. Daar zorgen we dan voor.
Wil je meer weten? Kijk op de facebookpagina van Abrona.

KEN MIJ voorbeeld poster
Voorbeeld van een poster

Wat is medezeggenschap?

Meepraten en meebeslissen noemen we ook wel ‘medezeggenschap’. 
Abrona heeft een visie op medezeggenschap opgeschreven. En reglementen voor de centrale en lokale cliëntenraden en familieraden. Wil je een reglement ontvangen? Stuur dan een mailtje naar directiesecretariaat [at] abrona.nl.

Medezeggenschap kun je leren

Hoe zorg je ervoor dat jouw stem goed gehoord wordt tijdens een bijeenkomst? Dat kun je leren. Regelmatig zijn er bijeenkomsten over medezeggenschap. Voor cliënten en medewerkers. Spelen van Het SpelOok zijn er cursussen waar je over medezeggenschap kunt leren.

Iedere 2 jaar is er de Dag van de Medezeggenschap. Cliënten, familie, betrokkenen en medewerkers praten die dag over meedoen en meepraten. Er zijn workshops en het is iedere keer een gezellige dag!