Kwaliteit

Klik hier om het rapport te bekijkenAbrona richt zich met haar missie en kernwaarden en haar visie op ondersteuning op het toevoegen van waarde in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij past de vraag: “doen we voor hen de goede dingen?"

Om zicht te houden op kwaliteit van zorg en ondersteuning en te leren en verbeteren, werken we met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Op basis van de dialoog met de cliënt, de cliëntervaringen en teamreflecties brengen we jaarlijks kwaliteit in beeld met een kwaliteitsrapport. Het kwaliteitsrapport 2018 is een digitaal magazine. Klik op het plaatje om het te openen.

De samenvatting van het Kwaliteitsrapport 2019 is nu beschikbaar. Lees deze hier: Kwaliteitsrapport in het kort 2019. Het volledige rapport wordt eind mei gepubliceerd. 

Jaarlijks verantwoorden we ons uiteraard ook over het gevoerde financiële beleid. De inkomsten en uitgaven van Abrona worden officieel verantwoord in de jaarrekening. De bestuurder stelt de jaarrekening vast, de raad van toezicht keurt goed, en de externe accountant beoordeelt en fiatteert.

De jaarverslaglegging van Abrona vind je op de website Jaarverslagen Zorg.