Onvrijwillige zorg

Als je ondersteuning nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je recht op vrijheid. Soms moet jouw vrijheid (tijdelijk) worden beperkt. Dan kun je sommige dingen niet meer doen. Dat gebeurt dan voor jouw eigen veiligheid of de veiligheid van anderen.

Gelukkig kan dit niet zomaar. De overheid heeft hiervoor een wet gemaakt. De wet heet: Wet zorg en dwang. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden jouw vrijheid mag worden beperkt. Je krijgt dan ondersteuning die je zelf niet wilt. Dat noemen we onvrijwillige zorg: zorg waartegen je je verzet.

Heb je nog vragen over de Wet zorg en dwang? 

Praat met je persoonlijk ondersteuner of persoonlijk begeleider of de gedragsdeskundige die aan de locatie is verbonden.  

In de onderstaande folders vind je meer informatie:

Heb je klachten over onvrijwillige zorg?

Bij klachten over onvrijwillige zorg zijn er onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen beschikbaar: