Lange Dreef

Lange Dreef
Lange Dreef 89D
3972 TD Driebergen-RijsenburG
Driebergen-Rijsenburg

Lange Dreef 53D
3972 TC Driebergen

Hoe ziet de woning eruit? 

Deze locatie is gelegen aan de Lange Dreef 53D/89D in Driebergen. Elke cliënt heeft op deze locatie een eigen appartement met een eigen zitkamer, slaapkamer en badkamer. Daarnaast kan je als bewoner gebruik maken van de algemene ruimtes van Abrona, waar op afgesproken tijden begeleiding aanwezig is. Er zijn 12 appartementen verdeeld over twee verschillende appartementencomplexen op de Lange Dreef. De Lange Dreef heeft, per appartementencomplex, 6 appartementen, verdeeld over twee woonlagen. 

Voor wie

Je kunt in een appartement aan de Lange Dreef wonen wanneer je een licht tot matige verstandelijke beperking hebt.

Op de Lange Dreef is alleen aan het eind van de middag en ´s avonds begeleiding aanwezig. Dit betekent dat je zonder directe aanwezigheid van de begeleiding moet kunnen handelen. ’s Nachts is er geen begeleiding aanwezig. In geval van nood kan er altijd een beroep worden gedaan op de begeleiders van Edelhertlaan.

Omdat er overdag geen begeleiding op de Lange Dreef is, gaan we ervan uit dat je dan dagbestedingsactiviteiten buiten de Lange Dreef hebt.

Met wie woon je? 

Op locatie Lange Dreef wordt woonbegeleiding gegeven aan jongvolwassenen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Als bewoner heb je in principe een VG indicatie voor wonen met begeleiding en verzorging óf voor wonen met begeleiding en intensieve verzorging. 

Het doel van de locatie Lange Dreef is het werken naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen. De locatie is zo opgezet dat je toewerkt naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Als je niet verder groeit in je ontwikkeling en niet door kunt stromen naar zelfstandig wonen, maar verder wel goed past op de locatie, kan je natuurlijk op de Lange Dreef blijven wonen. 

Begeleiding

Welke ondersteuning krijg je? 

Om het begeleiden zo goed mogelijk te laten aansluiten wordt op de woning gewerkt vanuit de visie van Abrona en de grondhouding van Triple C. De begeleiding staat naast je, ook juist als je minder lekker in je vel zit.  

Met empathie, energie, onze expertise en ervaring zetten we ons dagelijks in om samen met cliënten díe dingen te doen die er echt toe doen. Hiermee dragen we bij aan rust, ruimte, levensvreugde en vrijheid voor de cliënt met de mogelijkheden die er zijn.  

De begeleiding van Abrona probeert samen met jou de dag op een zo normaal en fijn mogelijke manier vorm te geven. We willen het normale leven zoveel mogelijk laten doorgaan, ook op dagen dat het moeilijker gaat. We maken met iedereen afspraken over een zinvolle dag, passend bij de behoeften. De ene dag kan dit misschien meer zelfstandig, de andere dag bieden we daarbij zoveel ondersteuning als nodig is. De begeleiding sluit aan bij jouw tempo. 

In principe is de woonlocatie gericht op zelfstandigheid aanleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Eigen Initiatief Model (EIM), waarbij door middel van een stoplicht vaardigheden worden aangeleerd. Voor cliënten die dat nodig hebben, wordt ondersteuning geboden vanuit de principes van GMD5 (Geef me de 5), gericht op duidelijkheid in de communicatie. 

De afspraken die we maken over hoe we voor jou zorgen worden opgeschreven een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan staat ook beschreven waar we met jou naartoe willen werken. Dit plan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld met jou en/of met je wettelijk vertegenwoordiger. 

Op de Lange Dreef is slechts een avonddienst aanwezig. De avonddienst is verdeeld over de twee appartementencomplexen, waarbij er op één appartementencomplex gezamenlijk gegeten wordt en op het andere complex gezamenlijk koffie wordt gedronken, om zo alle cliënten te zien en in te kunnen spelen op hulpvragen. Praktisch houdt dit in dat er een paar uur per dag, in de middag en avond, ondersteuning geboden kan worden per appartementencomplex op de Lange Dreef. Wanneer er ondersteuning nodig is buiten de uren dat begeleiding aanwezig is op de locatie, kan er gebeld worden met de Edelhertlaan, het moederhuis dat bij de Lange Dreef hoort. 

Zinvolle dag 

Iedereen is gebaat  bij een zinvolle daginvulling. Op de locatie Lange Dreef wordt zelf geen passende daginvulling geboden. In principe vul je de dag ergens ander in, in de vorm van werk of dagbesteding. Bij locatie Lange Dreef wordt je wel ondersteund in het vinden en behouden van passende daginvulling, evetueel in samenwerking met de participatiecoach van Arbona. De duur en frequentie van de dag invulling wordt per persoon bekeken, waarbij in de gaten gehouden wordt of dit zin geeft aan de dag en of er een balans is tussen activiteit en rustmomenten.

Wanneer kun je hier niet wonen (contra-indicaties) 

  • Wanneer er sprake is van teveel somatische zorg en verpleegkundige handelingen. 
  • Wanneer GGZ problemen, zoals agressie problemen op de voorgrond staan 
  • Wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek en/of drugsgebruik. 

Locatie bezoeken

Neem contact op met de locatie
edelhertlaandl [at] abrona.nl

Zorgaanbod

Informatie over begeleiding en ondersteuning
zorgadvies [at] abrona.nl

Routebeschrijving

Kom lekker op de fiets of pak de bus of trein. Zo draag jij ook bij aan een beter milieu voor ons allemaal.