Edelhertlaan

Edelhertlaan
Edelhertlaan 33A
3972 DJ
Driebergen

Hoe ziet de woning eruit? 

Deze woonlocatie is gelegen aan de Edelhertlaan 33A in Driebergen. Elke cliënt heeft op deze locatie een eigen appartement met een eigen zitkamer, slaapkamer en badkamer. Daarnaast kan je als bewoner gebruik maken van de algemene ruimtes op de locatie.  

De Edelhertlaan heeft 12 appartementen, verdeeld over twee woonlagen. Op elke woonlaag is een beperkte gezamenlijke ruimte aanwezig. 

Foto 1 Gebouw Edelhertlaan Driebergen
Voor wie

Je kunt in een appartement aan de Edelhertlaan wonen als je een licht tot matige verstandelijke beperking hebt en behoefte hebt aan 24-uurszorg. ’s Nachts is er een slaapdienst aanwezig. Er zijn mogelijkheden om door te groeien en te gaan wonen  in een appartement aan de Lange Dreef.

Je kunt op de Edehertlaan wonen als je één van deze zorgprofielen (voorheen ZZP) hebt: VG 3 t/m VG6.

 

Met wie woon je? 

Op locatie Edelhertlaan wordt woonbegeleiding gegeven aan jongvolwassen of volwassen cliënten met een matige en lichte verstandelijke beperking. Als bewoner heb je in principe een VG indicatie voor wonen met begeleiding en verzorging of voor wonen met begeleiding en intensieve verzorging. Het is soms mogelijk dat cliënten op de locatie wonen met een VG indicatie voor wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging óf wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering. 

Het doel van de locatie Edelhertlaan is het behouden en/of uitbreiden van vaardigheden en het ondersteunen van jou als bewoner bij het wonen op een eigen appartement. 

 

Begeleiding

Welke ondersteuning krijg je? 

Om het begeleiden zo goed mogelijk te laten aansluiten wordt op de woning gewerkt vanuit de visie van Abrona en de grondhouding van Triple C. De begeleiding staat naast je, ook juist als je minder lekker in je vel zit.  

Met empathie, energie, onze expertise en ervaring zetten we ons dagelijks in om samen met cliënten díe dingen te doen die er echt toe doen. Hiermee dragen we bij aan rust, ruimte, levensvreugde en vrijheid voor de cliënt met de mogelijkheden die er zijn.  

De begeleiding van Abrona probeert samen met jou de dag op een zo normaal en fijn mogelijke manier vorm te geven. We willen het normale leven zoveel mogelijk laten doorgaan, ook op dagen dat het moeilijker gaat. We maken met iedereen afspraken over een zinvolle dag, passend bij de behoeften. De ene dag kan dit misschien meer zelfstandig, de andere dag bieden we daarbij zoveel ondersteuning als nodig is. De begeleiding sluit aan bij jouw tempo. 

In principe is de woonlocatie ingericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen op het eigen appartement, waarbij er aandacht is voor behoud en/of uitbreiden van vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Eigen Initiatief Model (EIM), waarbij, door middel van een stoplicht, vaardigheden eigen worden gemaakt (aangeleerd of geïnternaliseerd).  

Voor cliënten die dat nodig hebben, wordt ondersteuning geboden vanuit de principes van GMD5 (Geef me de 5), gericht op duidelijkheid in de communicatie. 

De afspraken die we maken over hoe we voor jou zorgen worden opgeschreven een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan staat ook beschreven waar we met jou naartoe willen werken. Dit plan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld met jou en/of met je wettelijk vertegenwoordiger. 

Op de Edelhertlaan is er altijd een begeleider aanwezig, 24/7, waarbij overdag minimale bezetting is en in de nacht een slaapdienst aanwezig is. Het team is ook gekoppeld aan de locatie Lange Dreef, waar cliënten wonen die meer zelfstandig zijn. Zij kunnen een beroep doen op begeleiders werkzaam op de Edelhertlaan, waar nodig. 

Zinvolle dag 

Iedereen is gebaat  bij een zinvolle daginvulling. Op de locatie Edelhartlaan wordt zelf geen passende daginvulling geboden. In principe vul je de dag ergens ander in, in de vorm van werk of dagbesteding. Bij locatie Edelhertlaan wordt je wel ondersteund in het vinden en behouden van passende daginvulling, indien nodig in samenwerking met de participatiecoach van Arbona. De duur en frequentie van de dag invulling wordt per persoon bekeken, waarbij in de gaten gehouden wordt of dit zin geeft aan de dag en of er een balans is tussen activiteit en rustmomenten. 

Wanneer kun je hier niet wonen (contra-indicaties)? 

  • Wanneer er sprake is van teveel somatische zorg en verpleegkundige handelingen. 
  • Wanneer GGZ problemen, zoals agressie problemen op de voorgrond staan. 
  • Wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek en/of drugsgebruik. 

Locatie bezoeken

Neem contact op met de locatie
edelhertlaandl [at] abrona.nl

Zorgaanbod

Informatie over begeleiding en ondersteuning
zorgadvies [at] abrona.nl

Routebeschrijving

Kom lekker op de fiets of pak de bus of trein. Zo draag jij ook bij aan een beter milieu voor ons allemaal.