Valkenier

Valkenier
Valkenkamp 554
3607 MJ
Maarssenbroek

Valkenier 1: 088 201 76 14
Valkenier 2: 088 201 76 15
Valkenier 3: 088 201 76 16
Valkenier 4: 088 201 76 17
Participatie: 088 201 76 19

Hoe ziet de woning eruit? 

Aan de rand van Valkenkamp in Maarssen bevinden zich 4 woonhuizen in 2 gebouwen om in te wonen: VK1 en VK2 in het ene gebouw en VK3 en VK4 in het andere. Daarnaast is er een dagactiviteitencentrum en een gezondheidscentrum van Abrona.  

Op de Valkenier wonen in totaal 40 bewoners verspreid over de 4 woonhuizen. Als je op Valkenier 1 of 2 woont heb je een eigen kamer met douche en toilet. Je woont samen met 7 andere bewoners. Er is een gezamenlijke huiskamer en een keuken. Hier kun je koffiedrinken en eten met de andere bewoners. Op Valkenier 3 en 4 wonen 12 bewoners. Woon je hier, dan heb je een eigen kamer. De badkamer, douches en toiletten deel je met de andere bewoners. Er is op beide woonhuizen een gezamenlijke huiskamer en eetkamer. Valkenier 3 en 4 zijn rolstoelvriendelijk. Alle woonlocaties zijn op de begane grond en hebben een ruime tuin. Er zijn plannen voor nieuwbouw. 

Op loopafstand van de Valkenier is een park met een kinderboerderij en een klein winkelcentrum. Er zit bushalte op ongeveer 10 minuten lopen. 

Voor wie

Op Valkenier 1 en 2 wonen voornamelijk mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wij bieden ondersteuning op maat. Hier kun je terecht met de zorgprofielen VG 5 t/m 8 (voorheen ZZP).
Op Valkenier 1 bieden we plaats aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking, ouder wordend en verzorgingsbehoeftig (wel mobiel).
Op Valkenier 2 wonen mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, ouder wordend en met bijkomende psychische klachten.  

Op Valkenier 3 en 4 wonen mensen met een matige tot ernstige verstandige beperking. Hier kun je terecht met de zorgprofielen (voorheen ZZP) 5 t/m 8.
Op  Valkenier 3 wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Voor de jongvolwassen cliënten wordt er ook ontwikkelingsgericht gewerkt.
Op Valkenier 4 is de begeleiding voornamelijk gericht op de ouder wordende cliënt. De begeleiding is met name gericht op het verzorgen van de cliënten en het bieden van een huiselijke sfeer.

Met wie woon je? 

Op Valkenier 1 en 2 wonen redelijk zelfstandige cliënten. Een aantal cliënten kan zelfstandig op pad en doet de zelfzorg zelf. Op Valkenier 3 en 4 ligt de nadruk p meer verzorging en gezelligheid in de goed. 

Als je woont op de Valkenier eet je gezamenlijk met de andere bewoners. Er wordt koffie gedronken, spelletjes gedaan en televisie gekeken met wie dat prettig vindt. De maaltijden worden besteld. In je eigen appartement is het niet mogelijk om zelf te koken. 

Op alle groepen zijn ondertussen een flink aantal rollators, de meeste rolstoelen zijn op VK3 en VK 4, maar er zijn ook mensen in een rolstoel op de andere groepen. Op VK 4 wonen ook mensen die niet veilig alleen op pad kunnen en zouden kunnen verdwalen, daarom zit er een gesloten hek om de tuin.  VK 4 is een besloten groep, daar staat een gesloten hek om de tuin. 

Valkenier is gespecialiseerd in de begeleiding van de oudere client die steeds meer ondersteuning nodig heeft in het dagelijks leven. Daarnaast hebben ook een aantal cliënten ASS, NAH of last van psychoses. De begeleiders hebben allen affiniteit met het verlenen van zowel zorg (ADL zorg) als het begeleiden van de clienten.  

Begeleiding

Welke ondersteuning krijg je? 

Op de woning wordt er gewerkt vanuit de visie van Abrona. Hierbij zijn de ontmoeting tussen mensen, respect en mogelijkheid tot ontplooiing kernbegrippen. Om het begeleiden zo goed mogelijk te laten aansluiten wordt op de woning gewerkt vanuit de visie en grondhouding van Triple C. De begeleiding staat naast de client, ook juist als die minder lekker in zijn vel zit.

De begeleiding probeert samen met de client de dag op een zo normaal en fijn mogelijke manier vorm te geven. We willen het normale leven zoveel mogelijk laten doorgaan, ook op dagen dat het moeilijker gaat. We maken met iedereen afspraken over een zinvolle dag, passend bij de behoeften. De ene dag kan dit misschien meer zelfstandig, de andere dag bieden we daarbij zoveel ondersteuning als nodig is.  

De afspraken die we maken over hoe we voor jou zorgen worden opgeschreven in het ondersteuningsplan. In dit plan staat ook beschreven waar we met jou naartoe willen werken. Dit plan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld met jou en/of met je wettelijk vertegenwoordiger. 

De begeleiding is aanwezig van 7.30 tot 22.30 uur. In de nacht is er een wakende wacht en wordt er uitgeluisterd via de centrale nachtdienst. 

Zinvolle dag 

We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle dag heeft, afgestemd op de individuele behoeften. Omdat het dagcentrum vlakbij is, is het mogelijk slechts een deel van de dag daar naar toe te gaan. In de ochtend zijn er vaste groepen die aansluiten bij de mogelijkheden en interesses (beleving, werk, creatieve activiteiten, klussen) en de middag zijn er thema’s waar bij aangesloten kan worden (muziek, breien, kleuren, koken enz). Vrijwel alle clienten gaan naar het dagcentrum van de Valkenier, maar er zijn uitzonderingen als de behoeften duidelijk ergens anders liggen en binnen het DAC niet vormgegeven kunnen worden.  

Werk en dagbesteding 

Er wordt flink gewerkt op de Valkenier. 

Bijvoorbeeld op Papier Maché, De Zeepfabriek en de Werkplaats waar producten worden gemaakt in opdracht en/of voor de verkoop. Op de Valkenier krijg je de gelegenheid je eigen talenten en interesses te ontdekken. We kijken samen met jou wat het beste bij je past en waar jij jezelf in zou willen ontwikkelen.   

Er zijn ook belevingsgerichte groepen waar snoezelen, sfeer en behoud van vaardigheden centraal staan. Kom gezellig een keer kijken... de koffie staat klaar! 

Wanneer kun je hier niet wonen (contra-indicaties)? 

  • Extreme fysieke agressie gericht op personen en materialen 
  • Verslavingsproblematiek (drugs en alcohol) op de voorgrond (oa mate van actief zijn in werving, anderen beïnvloeden e.d.) 
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Addendum  

Momenteel zitten op het maximum van het aantal mensen met intensieve zorg (ZZP 8). Door de verouderde locatie is het fysiek niet mogelijk meer dan 3 mensen per groep met een ZZP 8, en alleen op de groepen VK 3 en VK 4 

Locatie bezoeken

Neem contact op met de locatie
info [at] abrona.nl

Zorgaanbod

Informatie over begeleiding en ondersteuning
zorgadvies [at] abrona.nl

Routebeschrijving

Kom lekker op de fiets of pak de bus of trein. Zo draag jij ook bij aan een beter milieu voor ons allemaal.