Abrona en Handjehelpen slaan handen ineen voor ondersteuning op woongroepen

Maarssen/Utrecht - Na een jarenlange samenwerking in de extramurale zorg breiden zorginstelling Abrona en informele zorgorganisatie Handjehelpen hun samenwerking uit naar de woongroepen van Abrona. Het gaat om een pilot waarin stagiairs van Handjehelpen, studenten Social Work, wekelijks een-op-een begeleiding bieden aan inwoners van woongroep De Valkenier in Maarssen. De stagiairs sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele behoeften van de cliënten door activiteiten te ondernemen die op hen toegespitst zijn en waarvoor het reguliere zorgpersoneel vaak niet voldoende tijd heeft. Een unieke samenwerking, die erop gericht is de cliënten iets extra’s te bieden en het vaste personeel te ontlasten. Een creatieve manier ook om meer te doen met beperkte middelen, zonder in te boeten aan kwaliteit en aandacht.

“Informele en formele zorg
bieden gezamenlijk optimale invulling
aan zorg- en welzijnswerk”


Ageeth Wildeman, zorgmanager bij Abrona: “Abrona en Handjehelpen werken al sinds 2015 samen op het gebied van ambulante begeleiding in de thuissituatie. Die samenwerking verloopt erg goed en breiden we nu - met het belang van de cliënt voorop - uit naar de woongroepen. Uitgangspunt is dat formele en informele zorg hand in hand optimaal invulling geven aan zorg- en welzijnswerk.” Irene Domburg, directeur Handjehelpen, vult aan: “Handjehelpen werkt op basis van presentie; we zoeken aansluiting en bieden tijd en aandacht. Gewone dingen die het leven aangenamer maken en waar in de formele zorg vaak weinig tijd voor is. Prachtig dat we deze samenwerking nu mogen verdiepen.”

Abrona en HandjehelpenPilot
De pilot behelst een periode van dertig weken waarin vier studenten Social Work elke week acht cliënten van woongroep De Valkenier in Maarssen een-op-een begeleiden. De cliënten zijn van middelbare leeftijd en matig tot ernstig verstandelijk beperkt. De activiteiten die de studenten met hen ondernemen lopen uiteen van samen wandelen tot koekjes bakken. De afstemming op de behoeften, voorkeuren en ontwikkeling van de cliënten staat centraal. Juist omdat dat door tijdgebrek vaak lastig te organiseren is voor het vaste zorgpersoneel van Abrona.

Meerwaarde
Teamleider Esmee ten Have van De Valkenier licht toe: “Een-op-een aandacht is natuurlijk altijd ons streven, maar we moeten slim omgaan met de beschikbare tijd en middelen. De ondersteuning vanuit Handjehelpen is daarom een welkome aanvulling en sluit goed aan op de manier waarop cliënt, familie en begeleider samenwerken. Het is mooi dat onze cliënten op een andere manier contact ervaren en even uit de normale modus van de zorginstelling zijn.” Ten Have noemt het verder waardevol dat de stagiairs van Handjehelpen midden in hun beroepsontwikkeling staan en een frisse blik hebben. “Ze brengen nieuwe inzichten mee en kunnen de cliënten daarmee op andere manieren stimuleren. Ik kan me zeker voorstellen dat dit hun ontwikkeling ten goede komt.”

In de praktijk
Stagiair Kim Gielen, eerstejaars student Social Work, vertelt: “Ik speel spelletjes en knutsel met de bewoners. De activiteiten stem ik op hen af om zoveel mogelijk aansluiting te vinden. Langzaamaan probeer ik ook meer creativiteit toe te passen om de ontwikkeling van de cliënten op een rustige manier te bevorderen.” De pilot biedt tevens een goede leerschool. Kim: “Ik leer de zorg echt van binnenuit kennen en zet door deze ervaring ook in mijn persoonlijke ontwikkeling grote stappen.”

De pilot loopt in totaal dertig weken, is nu een paar weken op weg en wordt tussentijds geëvalueerd.

Over Abrona
Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Zie www.abrona.nl

Over Handjehelpen
De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Handjehelpen zorgt voor de juiste match en biedt ondersteuning en begeleiding. Voor deze hulp is geen indicatie nodig. Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in achttien gemeenten in en rondom Utrecht. Zie www.handjehelpen.nl