Abrona en UW bouwen brug tussen arbeidsmatige dagbesteding en betaald werk

Abrona en UW slaan de handen ineen om de kloof tussen arbeidsmatige dagbesteding en betaald werk te overbruggen. In een pilot gaan kandidaten van Abrona aan de slag bij UW. UW zorgt voor verschillende soorten werkzaamheden, een arbeidscoach van Abrona verzorgt de dagelijkse begeleiding op het werk.

Simpel Switchen

In het landelijke project ‘Simpel Switchen’ wil de Rijksoverheid de soepele overgang tussen dagbesteding en betaald werk bevorderen. Abrona en UW gaan dit in Utrecht in praktijk brengen.

Met elke kandidaat die aan de slag gaat bij UW wordt een persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld. Dit plan is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden. Onder begeleiding van hun arbeidscoach kunnen kandidaten in hun eigen tempo werken aan hun ontwikkeling binnen een op werk ingerichte omgeving.

In deze pilot onderzoeken we of de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk (bijvoorbeeld in de vorm van beschut werk bij UW) door de gekozen werkwijze eenvoudiger en haalbaarder wordt voor de kandidaten die door Abrona worden begeleid. Hierin worden we vanuit het VGU (Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht)-project ‘Samen werken aan participatie’ ondersteund door de universiteit, die opzet en resultaten van de pilot volgt en vastlegt. Hierdoor kunnen opgedane ervaringen gevalideerd en breed beschikbaar gesteld worden ten behoeve van organisaties die hier ook mee aan de slag willen.

Aan de Slag in Utrecht

Abrona en UW zijn beide lid van de ADSU (Aan de Slag in Utrecht), een samenwerkingsband van 16 organisaties. Onder het motto ‘Werk is de beste zorg’ zetten ADSU-partijen zich in voor werk voor Utrechters die willen en kunnen werken en daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Ook vanuit de ADSU wordt deze pilot met grote belangstelling gevolgd en waar mogelijk ondersteund. Door deze samenwerking in ADSU- en VGU-verband kan iedereen met een dagbestedingsindicatie die door wil groeien naar betaald werk een werkervaringstraject bij UW doorlopen, ook als ze niet bij Abrona begeleid worden.

Het overbruggen van de kloof tussen arbeidsmatige dagbesteding en betaald werk kan ook andersom werken: voor UW-medewerkers voor wie betaald werk om welke reden dan ook niet langer haalbaar is, kan de stap naar arbeidsmatige dagbesteding eenvoudiger worden.

Eric Tonn (manager Participatie Abrona) en Gertjan Stoker (directeur UW) hebben de samenwerkingsovereenkomst half maart ondertekend en met een aantal teamleden van beide organisaties gevierd in het Arbeidstrainingscentrum van UW.

Eric Tonn: “Als wij mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is, op een persoonsvolgende en ontwikkelingsgerichte wijze begeleiden bij hun persoonlijke groei en ze daarvoor ook de tijd te geven die ze nodig hebben, dan kunnen we veel meer mensen betekenisvol werk bieden met mogelijke doorstroom naar een betaalde baan.”

Gertjan Stoker: “Ik ben heel blij dat we met Abrona concreet aan de slag gaan om in een pilotvorm te ervaren hoe de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar werk eruit kan gaan zien. Wij verwachten dat doordat Abrona en UW elkaar beter leren kennen op locatie de samenwerking succesvol zal gaan zijn met gelukkige kandidaten die passend werk hebben.”

Foto: Norbert Waalboer Fotografie
Op de foto: Arjan de Zeeuw, Inge Werkhoven, Dionne van Ingen, Ilonca Soesbergen, Michelle Jongebloet, Eric Tonn, Gertjan Stoker, Stef Visser Esther van de Woestijne, Paul Bras en Onno Meijlis.

Tekenmoment Abrona en UW