Abrona gebruikt methodisch kader LifeWise

Abrona maakt nu gebruik van het methodisch kader LifeWise. Daarmee is Abrona het nieuwste lid van de LifeWise community, dat al bestond uit Cordaan, Middin, Profila Zorg, Esdégé Reigersdaal en Amsta Karaad.

Methodisch kader LifeWise
LifeWise is het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek en is ontwikkeld door Cordaan en Middin. Om kennis en expertise te delen is als volgende stap daarin een breder samenwerkingsverband voor LifeWise opgericht, waardoor andere organisaties – onder voorwaarden – ook LifeWise kunnen inzetten. Samen maken deze organisaties zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise.

Hanna Ravestein, gedragsdeskundige bij Abrona, licht toe waarom we lid zijn geworden van de LifeWise community: “Het is een methodisch kader waarin op een overzichtelijke manier wordt weergegeven hoe wij als Abrona al jarenlang met onze doelgroep werken, maar nooit zo helder op papier hebben gehad. Daarnaast hoop ik dat Abrona naast afnemer ook brenger kan zijn en dat we onze jarenlange kennis en expertise kunnen inzetten in het doorontwikkelen van LifeWise.”

Eigen regie en medezeggenschap staan voorop bij Abrona
Voor Abrona is de eigen regie van de cliënt het uitgangspunt. Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur van Abrona: “Onze medewerkers en vrijwilligers kijken naar iemands mogelijkheden en ondersteunen waar dat nodig is. Medezeggenschap, van cliënten, familie en medewerkers, vinden we belangrijk. In de goede zorg aan onze cliënten hebben we elkaar immers nodig. In ons logo staat dan ook met elkaar, voor elkaar. Ik ben trots op onze mooie organisatie en op de professionaliteit die ik voortdurend ontmoet!”