Abrona investeert in duurzaamheid

Abrona kiest ervoor om op grote schaal te gaan verduurzamen. De gekozen aanpak reikt van strategie en technische realisatie door middel van zonnepanelen en ledverlichting, tot een bewustwordingstraject onder medewerkers en cliënten. Abrona gaat voor de verduurzaming een meerjarige samenwerking aan met Onze Zorg is Opgewekt (OZO). OZO helpt zorgorganisaties bij verduurzaming en start de komende tijd met het verduurzamen van zestien van de achtenzeventig Abrona-locaties.

Naast de technische aanpassingen, spelen educatie en voorlichting een belangrijke rol in het traject. Jan Snijder, Manager Bedrijfsvoering bij Abrona : “De aanpak van OZO waarbij wordt ingezet op bewustmaking en gedragsverandering onder medewerkers, cliënten en hun netwerk, spreekt ons enorm aan. Daarmee dragen we allemaal een steentje bij. We hebben een werkgroep samengesteld zodat medewerkers, cliënten en verwanten kunnen meedenken over duurzaamheid en actief ideeën kunnen aandragen. Bewustmaken is belangrijk want duurzaamheid zit niet alleen in techniek, maar zeker ook in gedrag.”

Cliënten zijn ook blij met de komst van duurzame energie. Een van de cliënten zegt: “Abrona heeft gebouwen op locaties die heel verschillend zijn. Daardoor is het mogelijk om alle soorten van duurzame energie te benutten. Fijn dat Abrona hiermee aan de slag gaat.”


Greendeal voor duurzame zorg

Op 10 oktober jl. tekenden 132 organisaties, waaronder Abrona, de Greendeal 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst'.  Met deze verklaring leggen minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport en 132 partijen uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven de intentie vast om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Minister Bruno Bruins en Jan Duenk, bestuurder van Abrona, ondertekenen de Greendeal voor duurzame zorg
Minister Bruno Bruins en Jan Duenk, bestuurder van Abrona, ondertekenen de Greendeal voor duurzame zorg