Abrona zet koers naar ‘Goed en Gezond’

Deze maand zijn de jaarstukken Abrona over 2019 gedeponeerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Abrona heeft 2019 met een negatief resultaat op de zorgexploitatie afgesloten. De zorglocaties realiseerden een gezamenlijke jaaromzet van 77,2 miljoen. De zorgkosten bedroegen 83,1 miljoen, wat resulteerde in een tekort op de zorgexploitatie van 5,9 miljoen.

Met name de extra uitgaven voor het inhuren van uitzendkrachten en ZZP’ers en een relatief hoog ziekteverzuim (7,8%) zijn veroorzakers van de tekorten.

Tekort op de zorgexploitatie
Dat Abrona het boekjaar 2019 met een bescheiden positief resultaat van 0,3 miljoen heeft weten af te sluiten, is met name te danken aan de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed (incidentele baten). Zonder die opbrengsten zou Abrona in de rode cijfers terecht zijn gekomen. Het tekort op de zorgexploitatie is zorgwekkend omdat er ook in 2018 sprake was van een tekort op de zorgexploitatie. De vooruitzichten voor 2020 zijn evenmin rooskleurig. Daarom is het nodig dat er maatregelen worden genomen om Abrona duurzaam (financieel) goed en gezond te maken.

Programmatische aanpak
Gelukkig heeft Abrona in het verleden reserves kunnen opbouwen om de tekorten tijdelijk op te kunnen vangen. Er wordt nu ingeteerd op die reserves. Het nog kleiner worden of zelfs verdwijnen van de reserves zou op termijn grote problemen geven. Problemen die Abrona graag wil voorkomen. Mede om deze reden is het management - in nauw overleg met de adviesorganen - gestart met een programmatische aanpak om Abrona weer Goed en Gezond te krijgen.

Balans in kwaliteit van zorg en financiële middelen
Bestuurder Toke Piket: “Abrona is een prachtige organisatie, midden in de samenleving. We staan de komende jaren met z’n allen voor de uitdaging om de kwaliteit van de cliëntenzorg te behouden én verder te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd het huishoudboekje op orde brengen.  Met Abrona Goed en Gezond hebben we een duidelijk doel voor ogen: over twee jaar zijn de kwaliteit van zorg en de financiële middelen weer in balans. Hiervoor hebben we de inzet en de betrokkenheid van iedereen hard nodig: medewerkers, cliënten, familie, vrijwilligers en samenwerkingspartners.”

Abrona Goed en Gezond wil Abrona bereiken door:

  • cliënten nog meer te begeleiden bij het vinden van aansluiting in de samenleving: gericht op leren, werken en meedoen met bestaande initiatieven en organisaties 
  • zich te richten op de kerntaak: ondersteuning, begeleiding, behandeling en verzorging
  • de personele bezetting per locatie slimmer en efficiënter te organiseren. Meer zorgmedewerkers in (vaste) dienst bij Abrona te binden en boeien en het aantal uitzendkrachten af te bouwen
  • de bedrijfsvoering te moderniseren
  • goede en betaalbare locaties die voldoen aan de zorgvraag van onze cliënten

Samen weer goed op koers komen
Net als andere zorgorganisaties heeft Abrona bovendien te maken met de gevolgen van de corona-crisis.
De omgeving verandert snel en er is breed maatschappelijk en economisch herstel nodig. Al met al staat Abrona voor een stevige opgave.

Bestuurder Piket realiseert zich dat Abrona Goed en Gezond en de corona-crisis veel van medewerkers vraagt, en spreekt haar grote waardering voor hen uit. “Dagelijks zetten de medewerkers en vrijwilligers zich met zóveel betrokkenheid in voor het ondersteunen van alle cliënten, samen met familie en andere betrokkenen. Dat geeft ons het vertrouwen dat het gaat lukken om weer goed op koers te komen. Dit in nauwe verbinding met onze samenwerkingspartners.”