Bemoeizorg zien we als een soort ambacht

Sommige mensen leven in zorgwekkende omstandigheden. Ze hebben bijvoorbeeld grote schulden, leven in een ernstig vervuild huis, zijn verslaafd of zorgen voor overlast in de buurt. Ze kunnen ondersteuning krijgen maar vermijden zorg of ze weten de juiste weg naar zorg nog niet te vinden. De bemoeizorgteams van Amersfoort brengen hier verandering in. Zij zoeken actief deze mensen op met als doel hen naar passende hulp te leiden.

Nauwe samenwerking
In Amersfoort hebben een aantal organisaties de handen ineen geslagen om bemoeizorgteams te vormen. TeamBAS, wat staat voor Team Bemoeizorg Amersfoort Stad, is er voor de volwassen doelgroep. TeamBAS bestaat uit medewerkers afkomstig van GGZ Centraal, Leger des Heils, De Tussenvoorziening, Jellinek, Kwintes en Abrona. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er geprobeerd contact te leggen met mensen die om verschillende redenen niet meer in beeld zijn bij de hulpverlening maar waar wel zorgen over zijn, zoals verwaarlozing, verzameldrang, overlast of eenzaamheid.

Weer vertrouwen in hulpverlening
De samenwerking heeft veel voordelen. Froukje Visser van het bemoeizorgteam: ‘We werken snel, de lijntjes zijn kort, binnen onze eigen organisaties maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld naar de verslavingszorg, het wijkteam of specialistische hulp. Doordat we snel kunnen schakelen en gericht zijn op het verbinden van het netwerk om deze mensen heen, krijgen ze weer vertrouwen in de hulpverlening.”

Samenwerking verzegeld
Om de samenwerking te verduurzamen hebben de partijen op 18 augustus jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om naast een aantal samenwerkingsafspraken ook rand voorwaardelijke zaken zoals een gezamenlijke werkplek voor de teams, een online werkomgeving en afspraken over personele inzet met elkaar te regelen.

Resultaten door gebundelde expertise
Wendy Gerards, verbindend manager bij teamBAS en het JIT, vertelt: ‘We bieden de bemoeizorg op maat aan. Tijdens teammomenten wordt de kennis, die deze teamleden vanuit hun moederorganisaties meenemen, gebruikt om tot een juiste aanpak te komen. Teamleden zijn zowel bij de moederorganisatie als in het bemoeizorgteam werkzaam en krijgen als het ware voeding vanuit beide kanten. Het team organiseert ook zijn eigen deskundigheidsbevordering gebaseerd op trends in het werkveld.

Bemoeizorg zien we als een soort ambacht. Op je handen zitten en niet meteen met oplossingen komen, maar beginnen bij contact maken en luisteren is de basis. Een mooi voorbeeld hiervan uit de praktijk is het verhaal van Hakim.’