Benoeming nieuw lid raad van toezicht

Ber Bosveld
Ber Bosveld

De heer Ber Bosveld is toegetreden tot de raad van toezicht van Abrona. Hij volgt Anthonie Bauer (programmamanager Implementatie Assetmanagement gemeente Amsterdam) op vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn in juli 2020. 

Ber Bosveld is een ervaren bestuurder en toezichthouder met focus op het realiseren van een goed langer termijnresultaat. Hij werkt als Senior Advisor op projectbasis bij Ritterwald Consulting BV in Amsterdam. Ber Bosveld brengt ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed mee. Hij is verheugd met zijn benoeming. “De maatschappelijke verwachtingen van organisaties als Abrona zijn groot en divers. Ik wil graag een steentje bijdragen om Abrona te helpen om aan wensen van belanghouders, met name de cliënten, zo goed mogelijk tegemoet te komen.”