Consortium van Oudewaterse ondernemers koopt Hotel Restaurant Abrona

Een consortium van tien maatschappelijk betrokken ondernemers uit Oudewater heeft het karakteristieke pand aan de Broeckerstraat te Oudewater gegund gekregen. 
 
De gunning is het gevolg van het doorlopen van een zorgvuldig verkoopproces. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is dit proces begeleid door Deloitte Real Estate. Erik Schoonderwoerd van SVC Vastgoed Expertise (gevolmachtigde namens het consortium) en Toke Piket (voorzitter Raad van Bestuur Abrona) hebben hun handtekeningen onder de koopovereenkomst gezet. Schoonderwoerd zal als bestuurder betrokken blijven bij de nog op te richten vennootschap van dit Oudewaterse initiatief. Met de verkoop aan het ondernemerscollectief kan Oudewater haar enige hotelrestaurant behouden. 

Hotel Abrona Ondertekening Koopcontract
 
De verkoop was nog wel onder nadrukkelijk voorbehoud van goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen, toezichthouder bij de vervreemding van vastgoed door zorginstellingen. Inmiddels heeft het college op 10 november haar goedkeuring voor de verkoop gegeven, met inachtneming van een bezwaartermijn van zes weken (aflopend op 23 december 2020). De feitelijke levering en overdracht kan daarmee nog voor de jaarwisseling plaatsvinden.  
 
Als de verkoop definitief is, zal de horeca worden geëxploiteerd door Don Janmaat (van DON food & events) en Jamie de Jong. Zij zijn reeds als ondernemer actief in Oudewater en hebben een goede naam en reputatie in de omgeving. Don Janmaat en Jamie de Jong zullen de activiteiten voortzetten onder de naam: Broeck Oudewater, Grand Café en Hotel. Voor het bieden van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een samenwerking aangegaan met John Vork. De heer Vork is een ervaren zorgprofessional en was in het verleden betrokken bij de oprichting van Hotel Restaurant Abrona, destijds als regiodirecteur van Abrona. 
 
De doelstelling van de investeerders om de locatie als hotel-restaurant met dagbesteding in Oudewater voort te zetten, sluit aan bij de voorkeur van Abrona. Toke Piket, voorzitter raad van bestuur van Abrona: “We hoopten van harte dat de biedende partijen mogelijkheden zouden zien om in het mooie pand weer een hotel-restaurant te openen. Daarbij is tevens de voorkeur uitgesproken om hieraan een sociaal-maatschappelijke component te verbinden en dan bij voorkeur door een partij met regionale binding.  Bijvoorbeeld een ondernemer die leer/werkplekken beschikbaar stelt voor mensen met een verstandelijke beperking. We zijn blij dat dit is gelukt met het consortium van Oudewaterse ondernemers. De samenwerking en het overleg met de gemeente 
 
Oudewater, in de persoon van wethouder Bob Duindam in een consulterende rol, is daarbij als zeer constructief en prettig ervaren.” Wethouder Bob Duindam: “De sluiting van Hotel Restaurant Abrona landde wat ruw in Oudewater, maar door met elkaar in de relatie te investeren konden we de belangen voor de Oudewaterse samenleving veilig stellen. Deze uitkomst is de best denkbare.” 
 
Hotel restaurant Abrona in Oudewater bestaat sinds 1999 en was het eerste hotel in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking werkten. Op 1 juni 2020 besloot Abrona het hotel-restaurant te sluiten, maar door de verkoop aan het consortium zal er dus een doorstart worden gemaakt. Weliswaar onder een andere naam, maar grotendeels met dezelfde doelstellingen.   Erik Schoonderwoerd: “Wij verwachten succesvol het hotel-restaurant met dagbesteding te kunnen voortzetten, onder het motto ‘Voor en door Oudewater’. Door de betrokkenheid van vele Oudewatenaren en het onderliggende netwerk zal het project verankerd worden in de Oudewaterse samenleving. Dat is iets om trots  op te zijn!”