Eerste Obesitas Poli voor volwassenen met een verstandelijke beperking

ZEIST, 7 september 2023 - Abrona lanceert in oktober in het gezondheidscentrum in De Meern de allereerste Multidisciplinaire Poli voor Obesitas in Nederland die zich specifiek richt op volwassenen met een verstandelijke beperking.

Abrona doet dit samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor. Deze vernieuwende stap wordt mogelijk gemaakt door een succesvolle aanvraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) binnen het kader van kleinschalige innovatie-experimenten.

Momenteel ontbreekt er een passend behandelingsaanbod voor volwassenen met een verstandelijke beperking die kampen met zwaar overgewicht of obesitas. De standaard behandelingen sluiten niet goed aan bij deze doelgroep. Jeannette van den Born, Manager Behandeling & Expertise bij Abrona, benadrukt: "Onze ambitie is een gezondere cliënt met meer kwaliteit van leven. Met afnemend overgewicht en een toenemende fitheid en spierkracht. En zo mogelijk een afname van medicatiegebruik en een verminderd risico op het krijgen van chronische ziekten.”

Multidisciplinaire aanpak
De onderscheidende factor van Abrona's Obesitas Poli ligt in de multidisciplinaire benadering waarbij alle experts veel kennis en binding hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Het behandelprogramma wordt geleid door een team van experts, waaronder een arts VG, huisarts, gedragsdeskundige, leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Van den Born legt uit: "Samen met de cliënt zoeken we naar de juiste motivatie voor gewichtsverlies. Naast de cliënt zelf is het sociale netwerk van de cliënt - inclusief familie en zorgprofessionals - van groot belang om het gedrag te veranderen. Coaching van dit sociale netwerk vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. De diagnostiek omvat een breed scala aan factoren die obesitas kunnen versterken zoals lichamelijk en psychisch chronische ziekten, medicatie, voeding, beweging, slaap, ontspanning en verslaving. Op basis hiervan wordt een integraal leefstijlplan opgesteld door het multidisciplinaire team. Dit alles wordt uitgewerkt in samenspraak met de cliënt en het sociaal netwerk van de cliënt. In de uitvoering van het leefstijlplan wordt de cliënt ondersteund door een leefstijlcoach. De leefstijlcoach wordt ook ingezet in het coachen van het sociale netwerk. De betrokkenheid van behandelaars blijft gedurende het traject aanwezig onder andere door multidisciplinaire overleggen.” 

fysiotherapeut Stefan Kempen (links) en huisarts en leefstijlcoach Evelien van Popta - Hoving

Client Patrick Haesakkers aan de slag in het Abrona gezondheidscentrum in De Meern waar de Obesitas Poli voor mensen met een verstandelijke beperking binnenkort start. Gecoacht door fysiotherapeut Stefan Kempen (links) en huisarts en leefstijlcoach Evelien van Popta - Hoving. 

Toekomstige uitbreiding
Door kennisdeling en netwerktraining streeft Abrona naar blijvende resultaten, waarbij cliënten ook op lange termijn hun leef- en eetpatroon kunnen veranderen. In het eerste jaar richt de polikliniek zich op de interne Abrona-cliënten met obesitas en met een hulpvraag. Het doel is om in het tweede jaar ook externe cliënten in de regio Utrecht met een Wet Langdurige Zorg-indicatie te verwelkomen. Hoewel het hier in eerste instantie om een kleinschalig experiment gaat, is het streven dit concept in de toekomst landelijk uit te rollen.

Voor meer informatie:
Dick van Gooswilligen
06 36 29 99 53
dick.van.gooswilligen [at] sterkwerk.nl ()