Eerste Obesitas Poli voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Eerste multidisciplinaire obesitas poli in De Meern Utrecht voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Waarom een obesitas poli? Voor volwassenen met een verstandelijke beperking ontbreekt vaak een passend behandelaanbod voor zwaar overgewicht of obesitas. Standaard behandelingen sluiten niet goed aan bij deze specifieke doelgroep. Om hierin te voorzien, heeft Abrona een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld. Het behandelprogramma wordt geleid door een team van diverse professionals, waaronder een arts voor verstandelijk gehandicapten (VG), huisarts, gedragsdeskundige, leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Daarnaast spelen begeleiders en familie een essentiële rol in de ondersteuning van de cliënten.

Het uiteindelijke doel van deze poli is het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënten. Dit omvat het verminderen van overgewicht, verbetering van fitheid en spierkracht, mogelijk vermindering van medicatiegebruik en een lager risico op het ontwikkelen van chronische ziekten.

De eerste fase

Het project bevindt zich momenteel in de eerste fase, waarin het proces van de cliënten binnen de poli wordt geanalyseerd en vastgelegd. De komende maanden zullen voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van het behandelprogramma. Momenteel zijn er al 6 cliënten gestart met het programma, terwijl tegelijkertijd het traject wordt geëvalueerd om verbeteringen aan te brengen.

Vooruitkijkend wil Abrona blijvende resultaten behalen door kennisdeling en netwerktraining. Dit houdt in dat cliënten op lange termijn in staat moeten zijn om hun leefstijl, beweegpatroon en voedingsgewoonten te veranderen.

De poli richt zich in eerste instantie op interne clienten met obesitas die graag fitter willen worden. Het uiteindelijke doel is om vanaf halverwege 2025 ook externe cliënten in de regio Utrecht met een indicatie voor langdurige zorg te kunnen verwelkomen.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Afdeling Communicatie via communicatie [at] abrona.nl