Festival Swing & Doe je ding - 5 oktober 14.30 tot 19.00 uur

NUdoen! Woerden

“Ik zie vaak in mijn omgeving dat er voor mensen (met een beperking) een drempel is om naar drukbezochte (lokale) evenementen te gaan. Door mijn autisme vind ik het ook spannend om naar zoiets te gaan en contact met mensen te maken. 

Daarom willen we met verschillende zorgorganisaties een laagdrempelig festival organiseren. Het festival wordt georganiseerd door en voor mensen met een beperking.”

 Aldus 1 van de leden van het werkgroep Festival Swing & Doe je ding.

Festival

Vanuit NUdoen!  is het idee ontstaan om samen met andere zorgorganisaties een festival in Woerden te organiseren. NUdoen! is een onderdeel van Abrona en biedt verschillende dagbesteding werkplekken aan in Woerden. In gesprekken met de cliënten komt regelmatig het thema ‘ vrijetijdsbesteding’  aanbod. Meerdere malen is benoemd dat cliënten graag nieuwe mensen zouden leren kennen en meer uit willen gaan, maar dat het reguliere uitgaansaanbod niet passend is. De uitgaansgelegenheden zijn niet goed bereikbaar en zijn vaak te druk.  Zo is het idee voor een laagdrempelig festival voor deze doelgroep in Woerden ontstaan.  Dit idee is op de beursvloer gepitcht door 1 van onze cliënten . De meiden van Breuren ( een actieve groep in Woerden die zich inzet voor sociale doeleinden) hebben naar aanleiding van de pitch hun hulp aangeboden. Vervolgens is de samenwerking opgezocht met andere zorgorganisaties. We zijn met een klein werkgroepje van start gegaan en vanaf augustus betrekken we alle zorgorganisaties in Woerden en omgeving.

Doel festival

Het allerbelangrijkste is dat de bezoekers genieten van een leuke middag. Er is bewust de keuze gemaakt om een werkgroep op te zetten bestaande uit cliënten. Hun wens staat centraal en zij spelen een grote rol in de organisatie van het festival. De activiteiten en workshops zijn door hen bedacht en door de Meiden van Breuren georganiseerd.

Het ontmoeten van nieuwe mensen speelt een grote rol tijdens dit festival. Dit was ook de vraag die gesteld werd door cliënten van NUdoen! De bezoekers kunnen door samen activiteiten te gaan doen elkaar beter leren kennen en hopelijk duurzame contacten aangaan. Er zijn begeleiders en vrijwilligers van verschillende zorgorganisaties aanwezig die dit ook zullen stimuleren. 

Ook kunnen de bezoekers door het volgen van workshops in contact komen met verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. De workshops worden gegeven door lokale aanbieders. Misschien ontdekt iemand dat hij/zij talent heeft voor sieraden maken en wil diegene daar verder in gaan. Vanuit NUdoen! merken we dat cliënten het spannend vinden om nieuwe dingen te proberen. Het festival is een laagdrempelige manier om (eventueel samen met begeleiding) nieuwe activiteiten te ondernemen. Dit is ook goed voor hun zelfvertrouwen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die bij een zorgorganisatie wonen of ambulante begeleiding ontvangen. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Zorgorganisaties schatten zelf in voor wie het festival geschikt is.

Vervoer

We gaan er vanuit dat iedereen zelf zijn/haar vervoer regelt. Er zijn parkeerplaatsen en parkeerbegeleiding is aanwezig.

Toegankelijkheid

Het festival is ook voor mensen met een rolstoel toegankelijk.

Begeleiding op het festival

Wij hopen dat verschillende begeleiders vanuit zorgorganisaties ook op het festival aanwezig zullen zijn. Er zijn een aantal gratis tickets beschikbaar voor de begeleiders, deze kunnen ook op 28 augustus opgehaald worden. Elke zorgorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het bieden van begeleiding aan zijn/haar cliënten. Op het festival zelf zullen vrijwilligers, de meiden van Breuren en een EHBO tent staan. Zij helpen en ondersteunen waar nodig.

WA verzekering

Wij gaan ervanuit dat iedereen een WA verzekering heeft en dat deze aangesproken kan worden in geval van incidenten. Toegang is op eigen risico.

Activiteiten

Muziek: DJ, zanger Michiel Ruijter en silent disco

Workshops: bloemschikken, houtbewerking, nagels lakken, fotoshoot, sieraden maken, workshop boksen, circus workshop, workshop koken

Activiteiten: sjoelen,  gamen, technolab & relaxruimte

Eten: er zijn verschillende eettentjes aanwezig

Kaartverkoop

Tickets verkrijgbaar in de winkel van NUdoen! in de bibliotheek van Woerden voor € 5,- per stuk. Openingstijden:
Maandag van 13.00- 16.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie en vragen

Mail naar: festivalSwing [at] abrona.nl

Geldzaken

De workshops en activiteiten zijn gratis. Het eten en drinken kan voor afgeronde (kleine prijsjes zoals 1 euro en 2 euro) gekocht worden. Handig als bezoekers contant geld meenemen.

Kom je ook?

Het festival is voor iedereen die het lastig vindt om contact aan te gaan.
We hopen je op 5 oktober te zien!