Huidige coronamaatregelen & bedankt voor de inzet

Beste cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers,

Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar om Corona te bestrijden. Het jaar 2021 is een uitdagend jaar. We begrijpen de druk waaronder er wordt gewerkt, de extra zorg om de gezondheid van cliënten, familie, collega’s en jezelf en het onbegrip dat er soms is. De waardering voor jullie enorme inzet, flexibiliteit en geduld is groot en daarvoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken.

Maatregelen: We doen het samen
Helaas blijft het aantal coronabesmettingen hoog. Voor Abrona is het van belang om goede zorg, behandeling, begeleiding en activiteiten te kunnen bieden aan onze cliënten. Er gelden daarom diverse maatregelen, waarbij we de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de VGN volgen. Ook hebben de boostervaccinaties onze volle aandacht.

Voor ieders gezondheid en om de zorgcontinuïteit voort te kunnen zetten, is het van belang dat we ons samen aan de maatregelen blijven houden. De ontwikkelingen rondom het virus gaan snel en wij informeren daarom in deze brief graag over de huidige maatregelen binnen Abrona.

Basisregels
- Handen wassen
- Geen handen schudden
- Hoesten en niezen in de elleboog
- Bij klachten testen bij de GGD
- Zorgen voor regelmatig frisse lucht in binnenruimtes.
- 1,5 meter afstand houden is weer verplicht


Bezoekregeling
Je bent welkom op één van onze locaties/woonvoorzieningen. Wel vragen we om een afspraak met het team te maken vóór het bezoek om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd komen. Per persoon geldt: ontvang maximaal 2 bezoekers per dag en ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek. Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de norm voor het thuisbezoek omhoog naar maximaal 4 personen per dag. Belangrijk is dat de algemeen geldende richtlijnen worden gevolgd en het dragen van een mondkapje is nodig in de openbare ruimtes. Het advies is om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat.

Dagbesteding
Binnen de dagbesteding wordt er scherp op toegezien dat de basisregels worden gevolgd. Het vindt als de situatie dat toestaat met de eigen woongroep plaats. Er wordt goed geventileerd en als het even kan zijn de activiteiten in de buitenlucht.


Thuiswerken, vergaderen en bijeenkomsten
Medewerkers die niet in het primaire (zorg)proces of in vitale functies werken, werken zoveel mogelijk thuis tenzij het niet anders kan. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden ook zoveel mogelijk digitaal plaats. De leidinggevende beslist over eventuele uitzonderingen.

Planning en inzet van medewerkers en vrijwilligers
Voor de collega’s en vrijwilligers op zorglocaties is het advies om per dag niet op meerdere locaties te werken. Bezoek maximaal 1 locatie per dag.

Boostervaccinaties
De boostervaccinaties hebben onze volle aandacht. Wij merken dat het plannen van een afspraak voor cliënten met een externe huisarts vertraging oploopt. Dit ligt bij de GGD en wij zetten alles op alles om cliënten de boostervaccinatie zo snel mogelijk te kunnen bieden. Op bestuurlijk niveau vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht wordt hierover contact gezocht met de GGD.

Medewerkers en vrijwilligers die, op wat voor manier dan ook, in aanraking komen met cliënten hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor de boostervaccinatie. Er zijn nu voldoende vaccins beschikbaar - er is geen sprake van schaarste – en daardoor kon Abrona veel uitnodigingen voor de boostervaccinatie aanvragen.

Het Omikron virus
We weten natuurlijk niet wat de ontwikkelingen van het Omikron virus met zich mee gaan brengen. Mocht het aan de orde zijn dat dit grote gevolgen gaat hebben voor cliënten en medewerkers dan kan het zijn dat wij nog meer een beroep op u zullen gaan doen. Om samen de zorg mogelijk te kunnen blijven maken.

Nogmaals iedereen enorm bedankt voor de inzet! Blijf je houden aan de geldende maatregelen en help elkaar. We doen het samen.

We wensen iedereen fijne feestdagen en veel gezondheid en vitaliteit in 2022 toe.

Hartelijke groet,
Het managementteam en RvB
Ageeth Wildeman, Ton van Gils, Eric Tonn, Jeannette van den Born, Peter Edelman, Marie-Louise Dibbets, Olaf van der Heide, Erik van Gelder en Toke Piket

Bedankt & Fijne feestdagen