Mooie voorbeelden van (online) ondersteuning thuis

De ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen vindt op een andere manier plaats, nu de bezoeken van ambulante begeleiders wegvallen en zij niet naar dagbesteding of het werk kunnen. Hieronder een greep uit de verschillende vormen van ondersteuning. Een aantal vormen wordt ook gebruikt voor cliënten die in een groepswoning bij Abrona wonen.

 • Fysiek contact tussen persoonlijke begeleiders en cliënten wordt omgezet naar contact via beeldbellen. Cliënten die begeleid wonen houden via beeldbellen contact met hun naasten, totdat het opnemen van weekendverlof weer mogelijk is.

  Client met laptop

   
 • Dagbesteding vindt op sommige plekken in kleine, vaste groepen plaats van 3 personen, digitaal of live, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen.
 • Groepscontacten worden ook omgezet in online groepscontacten, zodat sociale contacten en structuren zo veel mogelijk in stand blijven. Via Microsoft Teams is het bijvoorbeeld mogelijk om gezamenlijk te chatten of spelletjes te spelen. Ook kan er zo een online workshop worden gegeven of iemand wordt één op één gecoacht.
 • Verschillende therapeuten bieden online behandelingen voor zover mogelijk. Een therapeut deelt het beeldscherm dan. De cliënt kijkt vanuit huis mee en vult bijvoorbeeld een werkboek in, samen met de therapeut. Of een therapeut kijkt mee met een cliënt die zijn oefeningen thuis doet. Als beeldbellen of contact via de telefoon lastig is, houdt de therapeut contact via de begeleider en het netwerk van de cliënt.
 • Medewerkers bellen regelmatig met de cliënt en betrokkenen om de cliënt heen. Voor een luisterend oor en om te vragen of ze het redden.
 • Cliënten krijgen ondersteuning bij het maken van een dagprogramma. Er zijn verschillende middelen zoals een lijst met ideeën voor activiteiten, knutselpakketten en tips om de tijd door te komen. Bijvoorbeeld: een dagplanning of blanco planning waarmee je zelf een dagplanning kunt maken, creatieve en ontspanningsactiviteiten, huiswerkopdrachten, online tips, huishoudelijke klusjes, bewegingsadviezen, enzovoort.
 • Als digitaal contact niet mogelijk of onwenselijk is, vindt er een bezoek bij de cliënt thuis plaats. Uiteraard met in achtneming van de RIVM richtlijnen. 
 • Begeleidingsafspraken vinden soms plaats tijdens een wandeling. Uiteraard met in achtneming van de RIVM-richtlijnen.

  Facebook corona tips en weetjes ambulant
  Besloten Facebookgroep ‘Abrona
   
 • Ambulant corona tips en weetjes’. In deze Facebook-groep worden actuele feiten geplaatst rond corona en hebben cliënten en medewerkers contact met elkaar. Een van de ambulante begeleiders plaatst de corona-feiten en een ander zorgt voor het entertainment. Een leuk bijkomend effect is dat het contact met cliënten onderling ook wordt bevorderd. Een van de cliënten bood zijn hulp al aan een ander aan: ‘Als er iets is, kun je me altijd bellen’.
 • www.wijdewereld.tv : voor leuke kookfilmpjes - cliënten stemmen: de kok is een ‘Wereldkok’ of ‘Soepkip’, sportfilmpjes of filmpjes over hygiëne. Er zijn wisselende gastsprekers die de filmpjes aan elkaar praten. Een ambulant begeleider van Abrona werkte hier ook aan mee.

  Wijde wereld tv