Pas op de plaats bij aanbesteding Amersfoort

Pas op de plaats bij inkoopproces specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort
 

Kwintes heeft de regio Amersfoort laten weten niet verder te willen gaan in het inkoopproces voor specialistische ondersteuning Wmo. Dit heeft geen gevolgen voor wie nu hulp en ondersteuning via de Wmo ontvangt. Ook inwoners die hulp nodig gaan hebben, kunnen daarop blijven rekenen. Dit wordt geboden door de huidige aanbieders in de regio Amersfoort.” De huidige contracten met Wmo-aanbieders kunnen met een jaar, tot 31 december 2024, worden verlengd.

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het inkopen van specialistische jeugdhulp en Wmo via een aanbesteding. Begin juni 2022 werd de eerste fase van deze aanbesteding afgerond met de selectie van aanbieders die de hulp en ondersteuning de komende jaren in de regio willen leveren. Voor de onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang werd Kwintes geselecteerd om aan de gemeenten een aanbieding te doen. 

“Kwintes heeft zich samen met onze strategische onderaannemers Leger des Heils en Abrona ingespannen om een goed plan in te dienen. In overleg met onze onderaannemers hebben wij besloten ons toch niet in te schrijven voor deze aanbesteding” aldus Ineke van Hooff, voorzitter raad van bestuur Kwintes. “We hebben een uitgebreid voortraject met de gemeenten doorlopen. Na beoordeling en doorrekening van de voorwaarden die aan deze opdracht worden gesteld, zijn we tot de conclusie gekomen dat er voor Kwintes zowel financieel als organisatorisch te grote risico’s aan dit traject zijn verbonden. Wij vinden het spijtig dat wij dit besluit hebben moeten nemen. We willen graag met de gemeenten werken aan de gewenste ontwikkeling om passende ondersteuning aan de inwoners van de regio te kunnen bieden.” 

Voor informatie over het vervolg van de Wmo-begeleiding verwijzen we u naar de webpagina van de gemeente Amersfoort.