Pilot Intensieve Traumabehandeling Abrona

Op 23 oktober a.s. starten we met het team Psychologische Behandeling de pilot Intensieve traumabehandeling bij Abrona.

In Nederland zijn de afgelopen tien jaar verschillende behandelcentra opgericht die met veel succes soortgelijke trajecten bieden. Cliënten met een verstandelijke beperking worden hier over het algemeen voor afgewezen, terwijl juist deze groep mensen meer dan gemiddeld traumatische ervaringen meemaakt. 

Met onze expertise op het gebied van trauma in combinatie met een verstandelijke beperking zijn wij ervan overtuigd dat ook onze cliënten kunnen profiteren van kortdurende intensieve traumabehandeling. Het traject is bedoeld voor mensen die in hun leven meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en daar nog veel klachten aan over hebben gehouden. Er wordt gedurende drie weken drie dagen per week therapie gegeven door een multidisciplinair team, zodat de behandeling kortdurend en effectief is. Het traject bestaat uit een combinatie van o.a. psycho-educatie, Imaginaire Exposure, EMDR en beweging. 

Er zal gestart worden met drie cliënten van Abrona. Indien de pilot succesvol verloopt zal de therapie op termijn ook voor externe cliënten met een WLZ-indicatie worden opengesteld. 

Team Intensieve Traumabehandeling