Start brancheopleidingen voor mensen met een beperking

Voor veel mensen is het om uiteenlopende redenen niet haalbaar om een opleiding te
volgen aan het ROC, een hogeschool of universiteit. Vooral mensen met een beperking
vallen daardoor buiten de boot, terwijl juist zij veel belang hebben bij een passende
opleiding. Om die reden heeft het ministerie van VWS drie brancheopleidingen laten
ontwikkelen. Deze opleidingen worden in samenwerking met de Academie voor
Zelfstandigheid door zorgorganisaties in het hele land aangeboden.


De opleidingen zijn erkend door de betreffende brancheorganisaties en bieden toegang tot
entreeonderwijs. Door de komst van de brancheopleidingen kunnen mensen voor wie
betaald werk niet vanzelfsprekend is een passend leer-werktraject volgen. Met het behaalde
diploma kunnen ze doorstromen naar (betaald) werk of een vervolgopleiding. Er zijn geen
eisen om in te stromen. De opleiding wordt gefinancierd vanuit een dagbestedingsindicatie,
er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Er zijn brancheopleidingen voor Assistent Logistiek,
Assistent Facilitair en Assistent Groenvoorziening.

In de provincie Utrecht worden de opleidingen aangeboden door de Vereniging
Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU), een samenwerkingsverband van zorgorganisaties. De
VGU heeft als gezamenlijke doelstelling om mensen met een beperking zo normaal mogelijk
mee te laten doen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat mensen zich kunnen
ontwikkelen op gebied van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden
en vakvaardigheden. Bij het volgen van een brancheopleiding ga je één dag in de
week naar de opleiding. Samen met een kleine groep klasgenoten en je trainer leer je dan
op een manier die bij je past. Daarnaast loop je minimaal twee dagen in de week stage.

Voor de brancheopleidingen Assistent Logistiek (werken in een distributiecentrum, magazijn
of grootwinkelbedrijf) en Assistent Facilitair zijn nog opleidingsplaatsen beschikbaar.
Geïnteresseerden kunnen in september starten met de opleiding. Informatie over de
brancheopleidingen staat op de website van de Academie voor Zelfstandigheid. Voor
vragen over de opleidingen of aanmelden in de provincie Utrecht kan een mail worden
gestuurd naar brancheopleidingen [at] vgu.nl.

Flyers:
Brancheopleiding Assistent Facilitair
Brancheopleiding Assistent Groen
Brancheopleiding Assistent Logistiek