Start samenwerking met gemeenten Nieuwegein en Houten

Gemeenten hebben sinds 2017 zelf de verantwoordelijkheid om ondersteuning te organiseren aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. De gemeenten Nieuwegein en Houten zijn een samenwerking gestart met een aantal zorginstellingen in de regio. De deelnemende zorginstellingen zijn: Abrona, Lister, Reinaerde en Homerun Humanitas DMH.

Op 15 juli is er een pilot gestart die een jaar zal draaien. Als er een nieuwe begeleidingsvraag binnenkomt bij het Wmo-loket, gaan de zorginstanties binnen vijf dagen in gesprek met de inwoner met een hulpvraag. Er kan dan direct worden gestart met de (tijdelijke) ondersteuning. Deze kan bestaan uit enkele uren individuele begeleiding of zelfs 24-uurszorg bij een van de instellingen. Op deze manier wordt er per aanvraag gekeken welke ondersteuning bij welke organisatie past. Dit kan ook een mix zijn van verschillende vormen van ondersteuning bij verschillende aanbieders.