Steunbetuiging aardbeving Turkije en Syrië


We hebben allemaal gezien wat een ongekende ramp zich in Turkije en Syrië heeft voltrokken.

De aardbeving heeft verwoestende gevolgen en een grote impact op de getroffenen in dit gebied en op hun familie en naasten daarbuiten. Wij leven mee met iedereen die, direct en indirect, door de aardbeving is getroffen.

De Raad van Bestuur en het Management Team