Succesvol Werkbezoek VWS / IGJ aan Abrona: thema ‘Wet Zorg en Dwang’

Op vrijdag 1 december heeft een delegatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een inspirerend werkbezoek gebracht aan Abrona. Het bezoek bood inzicht in de uitdagingen waarmee zorgorganisaties, waaronder Abrona, worden geconfronteerd, en bracht belangrijke discussies naar voren over de Wet Zorg en Dwang (WZD).

Het eerste deel van het programma werd geleid door Toke Piket (RvB), die een presentatie verzorgde over Abrona. De focus lag op de doelgroepen van Abrona, sectorontwikkelingen en interne veranderingen. Ook is er gesproken over de financiële situatie van vele zorgorganisaties, met specifieke aandacht voor de knelpunten rondom ZZP7, omdat deze zorg branche-breed financieel niet toereikend is.

In het tweede deel bezochten de heer Van Delden, waarnemend Directeur Generaal Langdurige Zorg (VWS), en de heer Vullings, adviseur DGLZ (VWS), de gesloten locatie aan de Planetenlaan, vergezeld door Toke Piket, Yke Frankena, gedragskundige, en Wendy Kosters, teamleider, van Abrona. Tijdens dit bezoek spraken ze met een cliënt, die zijn ervaring deelde over wat hij heeft bereikt in eigen regie en keuzevrijheid. De aanwezigen van VWS waren onder de indruk van de bevlogenheid en de methodische aanpak op de Planetenlaan. Het gaat dan specifiek om wat is bereikt met de Triple C methode voor de begeleiding van cliënten met een intensieve zorgvraag.

Parallel aan dit bezoek aan de Planetenlaan vond een gesprek plaats over de Wet Zorg en Dwang. Daarbij lag de nadruk op de registratie ballast van onvrijwillige zorg in cliëntdossiers en wat dit in de praktijk betekent voor medewerkers. Alle betrokkenen waren het erover eens dat de WZD in zijn huidige vorm niet uitvoerbaar is. Vanuit Abrona deelden wij specifieke punten waarop wij veranderingen wensen. Die zijn: meer vrijheid bij het invullen van het stappenplan met als uitgangspunt het bieden van passende zorg én een kritische herziening van welke gegevens relevant zijn voor de IGJ.

De aanwezigen van VWS en IGJ toonden begrip en gaven aan dat het voor hen heel helpend is om te weten waar we in de praktijk tegenaan lopen. Ze benadrukten dat deze input essentieel is voor de vervolgacties rondom de aanpassingen aan de WZD.

Het werkbezoek was door het zien van de betekenis van beleid voor cliënten boeiend en inspirerend. En natuurlijk werden er vervolgafspraken gemaakt voor een verdere samenwerking en dialoog.

Werkbezoek VWS / IGJ bij Abrona Werkbezoek VWS / IGJ bij Abrona