Talentontwikkeling via Academie voor Zelfstandigheid 2.0

Ieder mens heeft recht op zelfontwikkeling en een leven lang leren. Voor mensen met een beperking is dit echter nu (nog) niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zes zorgorganisaties - waar onder Abrona - het initiatief genomen om de Academie voor Zelfstandigheid door te ontwikkelen tot een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling. Gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan, Stichting Philadelphia Zorg, Pluryn, 's Heeren Loo, Pameijer en Abrona hebben, in samenwerking met de LFB, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VGN Academie en de AvZ, het voortouw genomen om de zogenoemde AvZ 2.0 te realiseren. Alle (gehandicapten)zorgorganisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Samen brengen we de realisatie van de Visie 2030 weer een stap dichterbij. 

Lees hier meer.