Teken de petitie ‘Wij willen gezien worden!’

De gehandicaptensector kampt met personeelstekort, hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. De zorg voor cliënten staat hierdoor onder druk. OR en MT van Abrona steunen daarom van harte het manifest en de petitie ‘Wij willen gezien worden!’. In dit manifest roepen de OR-en van zorgorganisaties Daelzicht en Dichterbij iedereen in de zorg op tot snelle samenwerking om de problemen in de gehandicaptenzorg op te lossen.

Citaat uit het manifest:

“In de gehandicaptenzorg werken we met zo’n 170.000 mensen. Dagelijks ondersteunen wij met veel inzet en liefde mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De cliënt staat centraal, een goed leven is het doel. In de praktijk wordt het steeds lastiger om dit te realiseren. De complexiteit van zorgvragen neemt toe. Werkdruk en ziekteverzuim zijn hoog, het personeelsverloop is groot en vacatures zijn vaak lastig in te vullen. Noodgedwongen werken we daardoor steeds vaker met uitzendkrachten. Hierdoor krijgen cliënten steeds andere begeleiders en niet de kwaliteit die zij verdienen.”

Onderteken de petitie

Op de website www.wijwillengezienworden.nl is het gehele manifest te lezen. Ook kun je er de petitie tekenen. De OR en het MT roepen je op om dat vooral te doen! Hoe meer mensen namelijk hun handtekening zetten, hoe krachtiger het signaal en hoe sterker wij samen staan als de petitie in september wordt aangeboden aan Hugo de Jonge, minister van VWS.

Tot slot: breng het manifest en de petitie onder de aandacht van zoveel mogelijk van je collega’s, cliënten en hun familie zodat zij de petitie ook kunnen tekenen en verder kunnen delen via social media als Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij willen gezien worden!