Veranderingen in de zorg 

In de gehandicaptenzorg is meer hulp nodig van cliënten en familieleden 

De zorg in Nederland is door allerlei ontwikkelingen aan het veranderen. Denk aan de toenemende zorgvraag, oplopende kosten en toenemende tekorten op de arbeidsmarkt. Ook de dienstverlening van Abrona is aan het veranderen. Dat betekent een verandering voor cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers.

We zullen de zorg anders moeten inrichten en wel op een manier die past bij de nieuwe landelijke richting. Een pijler in de koers 2030 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is dat cliënten en familieleden meer moeten gaan doen in de gehandicaptenzorg. Neem als voorbeeld dat medewerkers niet meer standaard met cliënten naar het ziekenhuis gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. We zullen dit vragen aan familieleden of vrijwilligers.

De situatie is bij Abrona niet anders dan bij andere zorgorganisaties. We zullen de zorg anders moeten inrichten op een manier die past bij de nieuwe landelijke richting om goede zorg te kunnen blijven leveren. Dit houdt in dat we kijken naar meer eigen invulling door cliënten, meer inzet van technologie en samenwerking met het eigen netwerk van de cliënt. Deze verandering vraagt veel van iedereen.   

Met elkaar, voor elkaar

Het is belangrijk dat wij met elkaar kijken hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Wat weten wij samen te bedenken? Dat is onze uitdaging, iedere dag weer. Samen kunnen we meer dan alleen! 

Lees meer over de nieuwe landelijke koers van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en luister de podcasts > visie 2030 

Lees ook het interview met Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur,  in de Zorgvisie over dit onderwerp > www.abrona.nl