Verkiezingspamflet gehandicaptenzorg

De Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben een verkiezingspamflet (Verkiezingspamflet 2023 gehandicaptenzorg_0.pdf) opgesteld met oog op de verkiezingen in november. In het pamflet staan tien aanbevelingen zodat mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen, een betekenisvol leven kunnen leiden en zodat we kunnen blijven werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Het verkiezingspamflet is ondertussen gedeeld met de politieke partijen zodat zij de aanbevelingen kunnen meenemen in hun verkiezingsprogramma’s. In de periode tot aan de verkiezingen blijft de VGN verschillende standpunten onder de aandacht brengen van de politiek.

De komende weken werken de organisaties aan de concretisering van de tien punten in het pamflet. Daarbij willen ze graag de input van leden meenemen. Graag horen ze jouw suggesties voor concrete maatregelen bij een of meer van de tien punten. Welke wet- regelgeving staat in de weg, welke stimulansen zijn nodig, wat hebben we nodig van financiers (zorgkantoren/gemeenten) etc. Het hoeft daarbij niet alleen te gaan om hele grote maatregelen ('schaf de aanbesteding door gemeenten af'), maar ook kleinere zijn welkom. Indien je hiervoor suggesties wilt doen, dan kunt je deze per mail doorgeven aan Martijn Koot via mkoot [at] vgn.nl.