Verkoop pand Hotel Restaurant Abrona vordert gestaag

Abrona wil zich richten op haar kerntaken begeleiding, behandeling, zorg en ondersteuning. Zoals in eerdere berichtgeving vermeld, heeft Abrona dit voorjaar besloten Hotel Restaurant Abrona te sluiten en het monumentale pand te verkopen.

Verkoopdocumenten beschikbaar in dataroom
In juli is het hotel-restaurant te koop aangeboden. P
otentiële kopers konden zich tot 19 augustus melden bij Deloitte Real Estate. De toegelaten kandidaten kunnen nu de verkoopdocumenten raadplegen in een (online) 'dataroom' en de locatie bezichtigen. 
In de periode tot 25 september kunnen zij een plan uitwerken en indienen.

Verloop verkoopproces

Daarna presenteren de gegadigden hun voorstel voor de koop en exploitatie van het hotel-restaurant.
Het College Sanering Zorginstellingen houdt toezicht op dit verkoopproces dat open en transparant moet verlopen en toetst of de verkoopprijs marktconform is. 
Eind oktober hoopt Abrona tot overeenstemming te komen met de beste koper. Een sociale ondernemer uit de regio heeft de voorkeur.

In de laatste fase vindt het tekenen van de koopovereenkomst plaats. Daarna volgt de beoordeling van de verkoop, en het besluit hierover door het College Sanering Zorginstellingen. En tenslotte de definitieve overdracht aan de nieuwe eigenaar.