Met elkaar, voor elkaar

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg, behandeling, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld.

Meer over Abrona

Behandeling

Ben je op zoek naar informatie over behandeling of wil je advies van een arts? Wil je meer weten over een verstandelijke beperking en bijkomende problemen?

Behandelingen

Hoe kunnen we helpen
  

Lees meer over onze aanpak

Familieraad

De beste zorg en ondersteuning voor je zoon of dochter, ander familielid of degene voor wie je contactpersoon bent. Via de Centrale Familieraad Abrona (CFA) kun je hierover meedenken en meepraten. Deze raad adviseert het bestuur en management van Abrona over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. Abrona vindt het belangrijk dat familie en contactpersonen betrokken zijn bij de zorg- en dienstverlening.

Meedoen en meepraten