Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Welke rol speelt de gemeente in het regelen van deze zorg? Welke Wmo-zorg levert Abrona? We zetten het beknopt voor je op een rij. 

Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt:

  • Blijvende intensieve zorg of de hele dag toezicht dichtbij, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 
  • Lichtere zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Gemeenten verantwoordelijk voor Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. In overleg met de cliënt bepaalt de gemeente welke ondersteuning nodig is (bijvoorbeeld thuisbegeleiding, hulp bij het huishouden, participatie en dagbesteding), hoe dat geleverd wordt en door wie. 

De zorg waar iemand recht op heeft, wordt vastgelegd in een Wmo-beschikking. De zorg wordt geleverd in natura (waarbij de gemeente alle zorg regelt met zorgaanbieders), of via een persoonsgebonden budget (waarbij je zelf de hulp of ondersteuning regelt). 
Een Wmo-beschikking wordt altijd afgegeven voor bepaalde tijd. 

Welke hulp biedt Abrona?

Vanuit de Wmo biedt Abrona de volgende hulp, begeleiding en zorg:

Meer weten over Wmo-zorg bij Abrona? 

Neem contact op met een van onze zorgadviseurs via 088 201 99 22. Zij geven graag antwoord op alle vragen, bijvoorbeeld over beschikking & financiering vanuit de Wmo. 

Meer weten over de Wmo in het algemeen? 

Kijk op de Wmo-pagina van de Rijksoverheid

Weten hoe jouw gemeente de Wmo uitvoert? 

Iedere gemeente organiseert de aanvraag en zorg op haar eigen manier. Kijk voor meer informatie op de website van je eigen gemeente.

Meer weten over de financiering van Wmo-zorg?

Kijk op onze pagina over financiering van de zorg