Zorgprofielen


De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die onder de Wlz valt, krijgt een indicatie: het zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Abrona vertelt je graag over de mogelijkheden die er zijn met de verschillende zorgprofielen.

Wat is de Wet langdurige zorg? 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg. Onder andere voor mensen met een verstandelijke handicap. Wie een indicatie voor Wlz heeft, komt blijvend in aanmerking voor permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg dichtbij. 

Wat is een zorgprofiel?

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid ondersteuning nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen (vroeger zorgzwaartepakketten of zzp genoemd). 

Er zijn 6 zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin wordt beschreven welke begeleiding en verzorging iemand nodig heeft. Bij elk zorgprofiel hoort ook altijd dagbesteding, en vervoer naar de dagbesteding.

Zorgprofielen VG (verstandelijk gehandicapten)    

Heb je een andere indicatie voor wonen, neem dan contact met onze zorgadviseurs op. Zij kunnen samen met jou bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wie bepaalt het zorgprofiel?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat over de indicatie voor de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Zij bepalen of iemand een Wlz-indicatie krijgt, en welk zorgprofiel iemand krijgt.

Heeft iemand een indicatie met VG? (VG staat voor verstandelijk gehandicapten) Dan is die indicatie voor onbepaalde tijd. De zorgvraag of begeleidingsvraag kan natuurlijk wel veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel.

Zorg en ondersteuning

Abrona biedt woonzorg met 24 uurszorg of ondersteuning thuis. Om te kunnen wonen bij Abrona is een Wlz-indicatie nodig. Soms kan iemand met de indicatie ook blijvende ondersteuning in zijn of haar eigen huis krijgen. Abrona zorgt dan in overleg met de cliënt en zijn ouders/verzorgers voor begeleiding die aansluit bij de wensen en zorgbehoefte van de cliënt. 

Werk en dagbesteding

Abrona biedt dagbesteding en begeleiding bij werk. Op een manier die zo veel mogelijk past bij wat cliënten kunnen en willen. Er zijn verschillende locaties voor dagbesteding, verspreid over de hele regio Utrecht.

Meer weten?

Op de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vind je meer informatie over het CIZ zelf, indicaties, en de Wet langdurige zorg.
Meer weten over de zorgprofielen? Bekijk dan deze pdf-documenten van het CIZ.